PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt op 12 november 2021
PRIVACYBELEID
(A) Dit beleid
Samenvatting – Dit beleid
Dit Beleid legt uit hoe we uw Persoonsgegevens kunnen Verwerken. Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd of bijgewerkt, dus raadpleeg het beleid regelmatig opnieuw voor eventuele updates.

Dit Beleid wordt gepubliceerd door Consensus Cloud Solutions International Ltd namens zichzelf, haar dochterondernemingen en aan haar gelieerde ondernemingen (inclusief elke entiteit die wettig handelt onder het eFax merk) (gezamenlijk ‘Bedrijf’, ‘ wij/we’, ‘ons’ en ‘onze’) en is bedoeld voor personen buiten onze organisatie met wie wij communiceren, inclusief klanten, bezoekers van onze Sites, gebruikers van onze Apps en andere gebruikers van onze services (gezamenlijk ‘u’). Gedefinieerde begrippen die in dit Beleid worden gebruikt, worden in Paragraaf (S) hieronder toegelicht.

Voor de doeleinden van dit Beleid staat Bedrijf voor de Verwerkingsverantwoordelijke. Dit Beleid omvat de informatiepraktijken met betrekking tot websites van het Bedrijf voor het merk eFax en de services eFax (‘Services’) die nu of in de toekomst worden aangeboden. Contactgegevens zijn te vinden in Paragraaf (R) hieronder.

Dit Beleid kan van tijd tot tijd worden aangepast of bijgewerkt om wijzigingen in onze werkwijzen met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens of wijzigingen in toepasselijk recht weer te geven. We raden u aan dit Beleid aandachtig door te lezen en deze pagina regelmatig te raadplegen om eventuele wijzigingen te bekijken die mogelijk in overeenstemming zijn met de voorwaarden van dit Beleid.

(B) Verzameling van Persoonsgegevens
Samenvatting – Verzameling van Persoonsgegevens
We kunnen Persoonsgegevens over u op de volgende manieren verzamelen of verkrijgen: rechtstreeks van u (bijv. wanneer u contact met ons opneemt); in de loop van onze relatie met u (bijv. als u een aankoop doet); wanneer u uw Persoonsgegevens openbaar maakt (bijv. als u een openbaar bericht over ons plaatst op sociale media); wanneer u een van onze Apps downloadt, installeert of gebruikt; wanneer u onze Sites bezoekt; wanneer u zich aanmeldt om een ​​van onze sites, apps of services te gebruiken; of wanneer u een interactie aangaat met content van derden of advertenties op een Site of in een App. We kunnen ook Persoonsgegevens over u ontvangen van derden (bijv. wetshandhavingsinstanties).
Verzameling van Persoonsgegevens: We kunnen Persoonsgegevens over u via de volgende bronnen verzamelen:
 • Gegevens die u verstrekt: We kunnen uw Persoonsgegevens verkrijgen wanneer u deze aan ons verstrekt (bijv. wanneer u contact met ons opneemt via e-mail of telefoon of op een andere manier, of wanneer u ons uw visitekaartje verstrekt).
 • Relatiegegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen in de normale loop van onze relatie met u (bijv. als u een service bij ons koopt).
 • Gegevens die u openbaar maakt: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen die u overduidelijk openbaar wilt maken, inclusief via sociale media (we kunnen bijvoorbeeld informatie van uw sociale mediaprofiel(en) verzamelen als u een openbaar bericht over ons plaatst).
 • App-gegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een van onze apps downloadt of gebruikt.
 • Sitegegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u een van onze Sites bezoekt of functies of middelen gebruikt die beschikbaar zijn op of via een Site.
 • Registratiegegevens: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen wanneer u onze Sites, Apps of Services gebruikt of zich aanmeldt om deze te gebruiken
 • Content- en advertentie-informatie: Als u ervoor kiest om een interactie aan te gaan met content van derden of advertenties op een Site of in een App, kunnen we Persoonsgegevens over u ontvangen van de relevante derde partij.
 • Informatie van derden: We kunnen uw Persoonsgegevens verzamelen of verkrijgen van derden die deze aan ons verstrekken (bijv. kredietinformatiebureaus, wetshandhavingsinstanties etc.).
(C) Aanmaken van Persoonsgegevens

We kunnen ook Persoonsgegevens over u aanmaken, zoals gegevens over uw interacties met ons, en informatie over uw aankoopgeschiedenis voor interne administratieve doeleinden en analyse.

(D) Categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verwerken
Samenvatting – Categorieën van Persoonsgegevens die we kunnen verwerken
We kunnen het volgende verwerken: uw persoonlijke gegevens (bijv. uw naam); demografische gegevens (bijv. uw leeftijd); uw contactgegevens (bijv. uw adres); documentatie van uw toestemmingen; aankoopgegevens; betalingsgegevens (bijv. uw factuuradres); informatie over onze Sites en Apps (bijv. het type apparaat dat u gebruikt); gegevens van uw werkgever (indien van toepassing); informatie over uw interacties met onze content of advertenties; en alle meningen of standpunten die u aan ons verstrekt.

We kunnen de volgende categorieën Persoonsgegevens over u Verwerken:

 • Persoonlijke gegevens: om een account aan te maken, worden uw voornaam/voornamen; voorkeursnaam; en foto-ID (indien vereist om te voldoen aan de telecommunicatieregels in bepaalde rechtsgebieden) verzameld.
 • Demografische gegevens: geslacht; geboortedatum/leeftijd; nationaliteit; aanhef; functie/bedrijfstak; en taalvoorkeuren.
 • Contactgegevens: correspondentieadres; telefoonnummer; e-mailadres; en informatie over uw openbare sociale mediaprofiel(en).
 • Documentatie van toestemmingen: documentatie van eventuele toestemmingen die u mogelijk hebt gegeven, samen met de datum en tijd, de wijze van toestemming en alle gerelateerde informatie (bijv. het onderwerp van de toestemming).
 • Aankoopgegevens: documentatie van aankopen en prijzen.
 • Betalingsgegevens: factuurgegevens; betalingsgegevens; facturatieadres; betalingsmethode; bankrekeningnummer of creditcardnummer; kaarthouder of naam van de rekeninghouder; kaart- of accountbeveiligingsgegevens; datum ‘geldig vanaf’ van de kaart; en de vervaldatum van de kaart; BACS-gegevens; BIC-gegevens; IBAN-gegevens; te betalen bedrag; betaaldatum; en documentatie van cheques.
 • Gegevens met betrekking tot onze Sites en Apps: apparaattype; besturingssysteem; browsertype; browserinstellingen; IP-adres; taalinstellingen; data en tijden van verbinding met een Site; App-gebruiksstatistieken; App-instellingen; data en tijden van verbinding met een App; locatiegegevens en andere technische communicatiegegevens (waarvan sommige mogelijk persoonsgegevens zijn); gebruikersnaam; wachtwoord; toegangscode; gebruiksgegevens; geaggregeerde statistische informatie.
 • Gegevens van uw werkgever: indien u contact met ons opneemt in uw hoedanigheid als werknemer, de contactgegevens van uw werkgever (inclusief naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres) voor zover relevant.
 • Content- en advertentie-informatie: documentatie van uw interacties met onze online-advertenties en content, documentatie van advertenties en content weergegeven op pagina’s of App-schermen die aan u worden getoond, en alle interactie die u mogelijk hebt gehad met dergelijke content of advertenties (inclusief muisaanwijzer, muisklikken, alle formulieren die u invult (inclusief onvolledige formulieren die niet zijn ingediend) en eventuele interacties via een touchscreen).
 • Meningen en standpunten: alle meningen en standpunten die u ons uit vrije wil toestuurt, of publiekelijk op sociale media over ons plaatst.
(E) Wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens
Samenvatting – Wettelijke grondslag voor de Verwerking van Persoonsgegevens
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer: u uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven; de Verwerking noodzakelijk is voor een contract tussen u en ons; de Verwerking vereist is door de toepasselijke wetgeving; de Verwerking noodzakelijk is om de vitale belangen van een persoon te beschermen; of wanneer we een geldig legitiem belang hebben bij de Verwerking.

Bij de Verwerking van uw Persoonsgegevens in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid, kunnen we afhankelijk van de omstandigheden een beroep doen op een of meer van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Toestemming: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer we uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming voor de Verwerking hebben verkregen (deze wettelijke grondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is – deze wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is);
 • Contractuele noodzaak: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is in verband met een contract dat u met ons aangaat;
 • Naleving van toepasselijk recht: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken waar de Verwerking vereist is door de toepasselijke wet, inclusief zoals vereist om te voldoen aan adres- en identiteitsverificatievereisten onder de toepasselijke telecommunicatieregelgeving;
 • Legitieme belangen: We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken als we een legitiem belang hebben bij het uitvoeren van de Verwerking met als doel ons bedrijf te beheren, te exploiteren of te promoten, en dat legitieme belangen niet terzijde worden geschoven door uw interesses, fundamentele rechten of vrijheden.
(F) Gevoelige persoonsgegevens
Samenvatting – Gevoelige persoonsgegevens
We proberen uw Gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te Verwerken. In het geval we uw Gevoelige persoonsgegevens voor een legitiem doel moeten Verwerken, doen wij dit in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

We proberen uw Gevoelige persoonsgegevens niet te verzamelen of anderszins te verwerken gedurende de normale bedrijfsvoering. Wanneer het noodzakelijk wordt om uw Gevoelige persoonsgegevens om welke reden dan ook te verwerken, vertrouwen wij op een van de volgende wettelijke grondslagen:

 • Naleving van toepasselijk recht: We kunnen uw Gevoelige Persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking vereist of toegestaan ​​is door toepasselijke wetgeving (bijv. om te voldoen aan onze verplichtingen inzake diversiteitsrapportage);
 • Opsporen en voorkomen van criminaliteit: We kunnen uw Gevoelige persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor het opsporen of voorkomen van criminaliteit (inclusief het voorkomen van fraude);
 • Vaststelling, uitoefening of verdediging van wettelijke rechten: We kunnen uw Gevoelige persoonsgegevens Verwerken wanneer de Verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten; of
 • Toestemming: We kunnen uw Gevoelige persoonsgegevens Verwerken wanneer we, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, uw voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming aan de Verwerking van uw Gevoelige persoonsgegevens hebben verkregen (deze wettelijke grondslag wordt alleen gebruikt in verband met Verwerking die volledig vrijwillig is – deze wordt niet gebruikt voor Verwerking die op enige wijze noodzakelijk of verplicht is).
(G) Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen Verwerken
Samenvatting – Doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens mogen Verwerken
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken voor de volgende doeleinden: services aan u verlenen; onze Sites en Apps exploiteren; met u communiceren; onze IT-systemen beheren; ten behoeve van gezondheid en veiligheid; financieel management; onderzoeken uitvoeren; zorgdragen voor de beveiliging van onze gebouwen en systemen; waar nodig onderzoeken uitvoeren; de toepasselijke wetgeving naleven; en onze Sites, Apps en services verbeteren.
De doeleinden waarvoor wij Persoonsgegevens kunnen Verwerken, onder voorbehoud van toepasselijke wetgeving, omvatten:
 • Services aan u verlenen: Onze Sites, Apps en services aan u leveren; met u communiceren met betrekking tot die services en u promotionele artikelen aanbieden op uw verzoek of in verband met die services of vergelijkbare services.
 • Onze Sites en Apps: Onze Sites en Apps exploiteren en beheren; content aan u leveren; reclame en andere informatie aan u tonen; communiceren en omgaan met u via onze Sites en Apps; identificeren van problemen met onze Sites en Apps en het plannen van verbeteringen aan of het maken van nieuwe Sites en Apps; en u op de hoogte brengen van wijzigingen in onze Sites, Apps of services.
 • Communicaties: Communiceren met u via alle mogelijke middelen (inclusief via e-mail, telefoon, sms, sociale media, berichten of persoonlijk) nieuwsitems en andere informatie waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, mits u ervoor zorgt dat dergelijke communicatie aan u wordt verstrekt in naleving van de toepasselijke wetgeving; onderhouden en bijwerken van uw contactgegevens indien nodig; en verkrijgen van uw voorafgaande, aanmeldingstoestemming waar nodig.
 • Communicatie en IT-activiteiten: Beheren van onze communicatiesystemen; werking van IT-beveiligingssystemen; en IT-beveiligingsaudits.
 • Gezondheid en veiligheid: Gezondheids- en veiligheidsbeoordelingen en administratie; en naleving van gerelateerde wettelijke verplichtingen.
 • Financieel management: Verkoop; financiën; bedrijfsaudit; en leveranciersbeheer.
 • Enquêtes: Contact met u opnemen om inzicht te krijgen in uw mening over onze services.
 • Beveiliging: Fysieke beveiliging van onze gebouwen (inclusief verslagen van bezoeken aan onze gebouwen en CCTV-opnamen); en elektronische beveiliging (inclusief inloggegevens en toegangsgegevens).
 • Onderzoeken: Opsporen, onderzoeken en voorkomen van inbreuken op beleid en strafbare feiten, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
 • Juridische procedures: Vaststelling, uitoefening en verdediging van wettelijke rechten.
 • Wettelijke naleving: Naleving van onze wettelijke en reglementaire verplichtingen onder toepasselijk recht.
 • Verbeteren van onze Sites, Apps, services: Identificeren van problemen met onze Sites, Apps of services; plannen van verbeteringen aan onze Sites, Apps of services; en ontwikkelen van nieuwe Sites, Apps of services.
(H) Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
Samenvatting - Openbaarmaking van Persoonsgegevens aan derden
We kunnen uw Persoonsgegevens vrijgeven aan: juridische en regelgevende instanties; onze externe adviseurs; onze Verwerkers; elke partij waar nodig in verband met gerechtelijke procedures; elke partij waar nodig voor het onderzoeken, opsporen of voorkomen van strafbare feiten; een koper van ons bedrijf; en eventuele externe leveranciers van advertenties, plug-ins of content die op onze Sites of onze Apps worden gebruikt.

We kunnen uw Persoonsgegevens bekendmaken aan andere entiteiten binnen de Bedrijfsgroep, voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief het bedienen van onze Sites en onze Apps en het leveren van services aan u), in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarnaast kunnen we uw Persoonsgegevens bekendmaken aan:

 • wettelijke en regelgevende instanties, op verzoek of met het doel elke werkelijke of vermoede schending van toepasselijke wet- of regelgeving te melden;
 • externe professionele adviseurs (zoals accountants, auditors of advocaten), onderworpen aan bindende contractuele geheimhoudingsverplichtingen;
 • externe verwerkers (zoals betalingsdienstaanbieders, datacenters etc.), die zich overal ter wereld bevinden, met inachtneming van de vereisten die hieronder in deze Paragraaf (H) zijn opgenomen;
 • elke relevante partij, wetshandhavingsinstantie of rechtbank, voor zover noodzakelijk voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van wettelijke rechten;
 • onze vervoerders, om te voldoen aan verplichtingen met betrekking tot adres- en identiteitsverificatievereisten onder de toepasselijke telecommunicatieregelgeving;
 • elke relevante partij met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten of het uitvoeren van strafrechtelijke sancties, inclusief het beschermen tegen en het voorkomen van bedreigingen voor de openbare veiligheid;
 • eventuele relevante externe overnemende partij(en), in het geval wij een deel van onze of alle bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of overdragen (ook in geval van een reorganisatie, opheffing of liquidatie); en
 • elke relevante externe aanbieder, waar onze Sites en Apps advertenties, plug-ins of content van derden gebruiken. Als u ervoor kiest om de interactie aan te gaan met dergelijke advertenties, plug-ins of content, kunnen uw Persoonsgegevens worden gedeeld met de betreffende externe aanbieder. We raden u aan het privacybeleid van die derde partij te lezen alvorens een interactie aan te gaan met zijn of haar advertenties, plug-ins of content.

Als we een externe Verwerker inschakelen om uw Persoonsgegevens te Verwerken, zal de Verwerker gebonden zijn aan contractuele verplichtingen om: (i) alleen de Persoonsgegevens te Verwerken in overeenstemming met onze voorafgaande schriftelijke instructies; en (ii) maatregelen te nemen om de vertrouwelijkheid en veiligheid van de Persoonsgegevens te beschermen; samen met eventuele aanvullende vereisten onder toepasselijk recht.

(I) Internationale overdracht van Persoonsgegevens
Samenvatting – Internationale overdracht van Persoonsgegevens
We kunnen uw Persoonsgegevens overdragen aan ontvangers in andere landen. Wanneer we Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan een ontvanger buiten de EER die zich niet in een Adequate jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van Standaardcontractbepalingen.

Vanwege de internationale aard van ons bedrijf, moeten we mogelijk uw Persoonsgegevens overdragen binnen de Bedrijfsgroep en naar derden zoals vermeld in Paragraaf (H) hierboven, in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid. Om deze reden kunnen we uw Persoonsgegevens doorgeven aan andere landen die mogelijk verschillende wetten en gegevensbeschermingsvereisten handhaven die van toepassing zijn in het land waarin u gevestigd bent.

Wanneer we Persoonsgegevens uit de EER overdragen aan ontvangers buiten de EER die zich niet in een Adequate jurisdictie bevindt, doen we dit op basis van Standaardcontractbepalingen. U kunt een kopie van onze standaardcontractbepalingen aanvragen met behulp van de contactgegevens vermeld in Paragraaf (R) hieronder.

Houd er rekening mee dat wanneer u Persoonsgegevens rechtstreeks overdraagt ​​aan een buiten de EER gevestigde bedrijfsentiteit, wij niet verantwoordelijk zijn voor die overdracht van uw Persoonsgegevens. Wij zullen desalniettemin uw Persoonsgegevens Verwerken, vanaf het moment dat we de gegevens ontvangen, in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

(J) Gegevensbeveiliging
Samenvatting – Gegevensbeveiliging
We implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw Persoonsgegevens te beschermen. Zorg ervoor dat alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt, veilig worden verzonden.

We hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen geïmplementeerd om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onopzettelijke of onwettige vernietiging, verlies, wijziging, ongeautoriseerde openbaarmaking, ongeoorloofde toegang en andere onwettige of ongeautoriseerde Verwerkingsvormen, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Omdat het internet een open systeem is, is de overdracht van informatie via het internet niet volledig veilig. Hoewel we alle redelijke maatregelen treffen om uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen we de veiligheid van uw gegevens die via internet naar ons worden verzonden niet garanderen – een dergelijke overdracht is op eigen risico en u bent zelf verantwoordelijk voor een veilige verzending van alle Persoonsgegevens die u naar ons verzendt.

(K) Nauwkeurigheid van gegevens
Samenvatting – Nauwkeurigheid van gegevens
We nemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens correct en up-to-date worden gehouden en worden gewist of gecorrigeerd als we onnauwkeurigheden ontdekken.

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat:

 • uw Persoonsgegevens die wij Verwerken juist zijn en waar nodig worden bijgewerkt; en
 • al uw Persoonsgegevens die wij Verwerken en waarvan u aangeeft dat deze niet correct zijn (met het oog op de doeleinden waarvoor ze worden Verwerkt), worden gewist of gecorrigeerd.
(L) Gegevensminimalisatie
Samenvatting – Gegevensminimalisatie
We nemen elke redelijke stap om het volume van uw Persoonsgegevens dat we verwerken tot een minimum te beperken.

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens die wij Verwerken, beperkt zijn tot de Persoonsgegevens die redelijkerwijs noodzakelijk zijn in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid of zoals vereist om u services te verlenen of toegang tot onze Apps en Sites te bieden.

(M) Bewaartermijn van gegevens
Samenvatting – Bewaartermijn van gegevens
We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden bewaard zolang ze nodig zijn.

We nemen elke redelijke stap om ervoor te zorgen dat uw Persoonsgegevens alleen worden Verwerkt voor de minimale periode die nodig is voor de doeleinden uiteengezet in dit Beleid.

 

De criteria voor het bepalen van de bewaartermijn van uw Persoonsgegevens zijn als volgt: we bewaren kopieën van uw Persoonsgegevens in een vorm die identificatie mogelijk maakt zolang als nodig is in verband met de doeleinden uiteengezet in dit Beleid, tenzij de toepasselijke wetgeving een langere bewaartermijn vereist. In het bijzonder kunnen we uw Persoonsgegevens bewaren gedurende de periode die nodig is om wettelijke rechten vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

(N) Uw wettelijke rechten
Samenvatting – Uw wettelijke rechten
Onder toepasselijk recht hebt u mogelijk een aantal rechten, waaronder: het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken; het recht op toegang tot uw Persoonsgegevens; het recht om een ​​rectificatie van onnauwkeurigheden aan te vragen; het recht om het wissen of de beperking van de Verwerking van uw Persoonsgegevens aan te vragen; het recht om bezwaar te maken tegen de Verwerking van uw Persoonsgegevens; het recht om uw Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke; het recht om toestemming in te trekken; en het recht om klachten in te dienen bij een autoriteit voor Gegevensbescherming. Mogelijk hebben we een identiteitsbewijs nodig voordat we deze rechten kunnen inwilligen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving, kunt u aanspraak maken op een aantal rechten met betrekking tot de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens, waaronder:

 • het recht om uw Persoonsgegevens niet aan ons te verstrekken (we wijzen u er echter op dat u mogelijk niet in staat zult zijn onze Sites, Apps of services ten volle te benutten, als u ons uw Persoonsgegevens niet verstrekt, zo is het mogelijk dat we uw bestellingen niet kunnen verwerken zonder de nodige details);
 • het recht om toegang tot, of kopieën van, uw relevante Persoonsgegevens aan te vragen, samen met informatie over de aard, Verwerking en openbaarmaking van die relevante Persoonsgegevens;
 • het recht om rectificatie van eventuele onjuistheden in uw relevante Persoonsgegevens aan te vragen;
 • het recht om op legitieme gronden, het volgende te verzoeken:
  • verwijdering van uw relevante Persoonsgegevens; of
  • beperking van de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens;
 • het recht om, op legitieme gronden, bezwaar aan te tekenen tegen de Verwerking van uw Relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons;
 • het recht om bepaalde relevante Persoonsgegevens te laten overdragen aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machinaal leesbaar formaat, voor zover van toepassing;
 • wanneer wij uw relevante Persoonsgegevens Verwerken op basis van uw toestemming, het recht om die toestemming in te trekken (wijzend op het feit dat een dergelijke intrekking geen invloed heeft op de wettigheid van Verwerkingen die zijn uitgevoerd vóór de datum waarop we een kennisgeving van een dergelijke intrekking ontvangen, en geen belemmering vormen voor de Verwerking van uw Persoonsgegevens op basis van andere beschikbare wettelijke grondslagen); en
 • het recht om klachten in te dienen bij een Autoriteit voor gegevensbescherming met betrekking tot de Verwerking van uw relevante Persoonsgegevens door ons of namens ons.

Dit heeft geen invloed op uw wettelijke rechten.

 

Gebruik om een ​​of meer van deze rechten uit te oefenen, of om een ​​vraag te stellen over deze rechten of enige andere bepaling van dit Beleid, of over onze Verwerking van uw Persoonsgegevens, de contactgegevens in Paragraaf (R) hieronder. Houd rekening met het volgende:

 

 • Mogelijk hebben we een identiteitsbewijs nodig voordat we deze rechten kunnen inwilligen; en
 • wanneer uw verzoek de vaststelling van aanvullende feiten vereist (bijv. een bepaling of een Verwerking niet voldoet aan de toepasselijke wetgeving), zullen wij uw verzoek redelijk snel onderzoeken, alvorens te beslissen welke actie moet worden ondernomen.
(O) Cookies en soortgelijke technologieën (cookiebeleid)
Samenvatting – Cookies en soortgelijke technologieën
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken door Cookies en soortgelijke technologieën te plaatsen of te lezen. Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie.
Cookiebeleid
Wanneer u een Site bezoekt of een App gebruikt, kunnen we Cookies op uw apparaat plaatsen of Cookies die al op uw apparaat staan lezen, waarbij u altijd uw toestemming moet verlenen, indien vereist, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We gebruiken Cookies om informatie over uw apparaat, uw browser en, in sommige gevallen, uw voorkeuren en surfgewoonten vast te leggen. We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken met behulp van Cookies en soortgelijke technologieën, in overeenstemming met ons Cookiebeleid.
(P) Gebruiksvoorwaarden
Samenvatting – Gebruiksvoorwaarden
De Algemene Voorwaarden op onze website is van toepassing op elk gebruik van onze Sites en Apps.

Elk gebruik van onze Sites, Apps of services is onderworpen aan onze Algemene Voorwaarden. We raden u aan onze Algemene Voorwaarden regelmatig door te nemen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen die we van tijd tot tijd kunnen doorvoeren.

(Q) Direct marketing
Samenvatting – Direct marketing
We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken om contact met u op te nemen voor het verstrekken van informatie over diensten die voor u van belang kunnen zijn. U kunt zich op elk moment gratis afmelden.

We kunnen uw Persoonsgegevens Verwerken om contact met u op te nemen via e-mail, telefoon, direct mail of andere communicatievormen om u informatie te verstrekken over diensten die voor u van belang kunnen zijn. Als we u diensten verlenen, kunnen we u informatie sturen met betrekking tot onze services, aankomende promoties en andere informatie die voor u van belang kan zijn, met behulp van de contactgegevens die u aan ons hebt verstrekt en altijd in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

 

U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze promotionele e-maillijst door de instructies voor het opzeggen te volgen die zijn opgenomen in elke promotionele e-mail die we verzenden. We sturen u geen promotionele e-mails van een lijst waarvoor u zich hebt uitgeschreven, maar we kunnen contact met u blijven opnemen voor zover dit nodig is voor de doeleinden van door u gevraagde diensten of van aanvullende lijsten waarvoor u zich hebt aangemeld.

(R) Contactgegevens
Samenvatting – Contact details
U kunt contact met ons opnemen op de onderstaande adressen of door een e-mail te sturen naar: [email protected]
U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op het onderstaande adres

Als u van onze contactlijst voor direct marketing wilt worden verwijderd, of als u opmerkingen, vragen of zorgen hebt over de informatie in dit Beleid of andere kwesties met betrekking tot de Verwerking van Persoonsgegevens door ons, of namens ons, neem dan contact op via: 

 • E-mail: [email protected]
 • Consensus Cloud Solutions International Ltd, 
  Unit 3.1, Woodford Business Park 
  Santry, Dublin 17 
  Ierland 
 • Consensus Cloud Solutions, LLC 
  700 S. Flower St., 15th Floor 
  Los Angeles, CA 90017
  U.S.A., ATTN: Legal

Het Bedrijf of een gelieerde onderneming van het Bedrijf heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld die ook gecontacteerd kan worden via het bovenstaande adres.

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid en onze praktijken, of om uw wettelijke privacyrechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via ons Toegangsverzoeken van betrokkenen-formulier

(S) Definities
 • App’ betekent elke applicatie die door ons beschikbaar wordt gesteld (inclusief wanneer we dergelijke applicaties beschikbaar stellen via winkels of marktplaatsen van derden of op enig andere manier).
 • Adequate jurisdictie’ houdt in een rechtsgebied dat door de Europese Commissie formeel is aangewezen als gebied met een adequaat niveau van bescherming van Persoonsgegevens.
 • Cookie’ staat voor een klein bestand dat op uw apparaat wordt geplaatst wanneer u een website bezoekt (inclusief onze Sites). In dit Beleid omvat een verwijzing naar een ‘cookie’ analoge technologieën zoals webbakens en clear gif’s.
 • Verwerkingsverantwoordelijke betekent de entiteit die beslist hoe en waarom Persoonsgegevens worden Verwerkt. In veel rechtsgebieden heeft de Verwerkingsverantwoordelijke de primaire verantwoordelijkheid voor het naleven van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • Autoriteit voor gegevensbescherming’ staat voor een onafhankelijke overheidsinstantie die wettelijk belast is met het toezicht op de naleving van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.
 • EER’ betekent de Europese Economische Ruimte.
 • Persoonsgegevens’ staat voor informatie over een persoon of waardoor een persoon direct of indirect identificeerbaar is, met name door te verwijzen naar een identificatie zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiecode of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van het betreffende individu.
 • Verwerken’, ‘Verwerking’ of ‘Verwerkt betekent alles dat wordt gedaan met Persoonsgegevens, al dan niet met geautomatiseerde middelen, zoals verzamelen, vastleggen, organiseren, structureren, opslaan, aanpassen of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, openbaar maken door verzending, verspreiden of anderszins beschikbaar stellen, afstemmen of combineren, beperken, wissen of vernietigen.
 • Verwerker staat voor elke persoon of entiteit (anders dan werknemers van de Verwerkingsverantwoordelijke) die namens de Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens Verwerkt.
 • Relevante Persoonsgegevens’ betekent Persoonsgegevens waarvan wij de Verwerkingsverantwoordelijke zijn. Het omvat uitdrukkelijk geen Persoonsgegevens waarvan wij niet de Verwerkingsverantwoordelijke zijn.
 • Gevoelige persoonsgegevens’ betekent Persoonlijke gegevens over ras of etniciteit, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of mentale gezondheid, seksleven, feitelijke of vermeende misdrijven of straffen, nationaal identificatienummer of andere informatie die volgens de toepasselijke wetgeving als gevoelig kan worden beschouwd.
 • Standaardcontractbepalingen’ houdt in modelclausules inzake overdrachten aangenomen door de Europese Commissie of aangenomen door een autoriteit voor gegevensbescherming en goedgekeurd door de Europese Commissie.
 • Site staat voor een website die door ons of namens ons wordt beheerd of onderhouden.