eFax Klantovereenkomst

Klantenovereenkomst
(Ga om de Klantenovereenkomst voor zakelijke accounts te bekijken, naar onze Zakelijke klantenovereenkomst).
Met ingang van 12 november 2021 voor huidige gebruikers en na acceptatie voor nieuwe gebruikers.
Deze Overeenkomst is tussen u ("u" of "uw"), als bevoegd gebruiker van de Diensten (zoals hieronder gedefinieerd), en Consensus Cloud Solutions, LLC ("Consensus US"), een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd in Delaware, en/of Consensus Cloud Solutions International Ltd. ("Consensus Ireland"), een Iers bedrijf, en/of Consensus ANZ Ltd., een Iers bedrijf, ("Consensus ANZ"), en/of Consensus Japan Y.K., een Japans bedrijf, ("Consensus Japan") (elk het "Bedrijf"), zoals gespecificeerd in de volgende paragraaf, en regelt de voorwaarden van uw gebruik van de Diensten. Door het gebruik van de Diensten, bevestigt u verder dat u akkoord gaat met en erkent gebonden te zijn aan deze Overeenkomst.
Uw Diensten worden aan u geleverd; en u bent wettelijk een klant van (i) Consensus US, indien u een diensttelefoonnummer wordt verstrekt dat lokaal in de VS of Latijns-Amerika is en (ii) Consensus Ireland, indien u een diensttelefoonnummer wordt verstrekt dat lokaal in Canada, Verenigd Koninkrijk en/of Europese Unie is en (iii) Consensus ANZ, indien u een diensttelefoonnummer wordt verstrekt dat lokaal in Australië en/of Nieuw-Zeeland is en (iv) Consensus Japan, indien u een diensttelefoonnummer wordt verstrekt dat lokaal in Japan is.
Deze Overeenkomst omvat de voorwaarden van deze Klantenovereenkomst, samen met alle bedrijfsregels, beleidslijnen, prijslijsten of andere aanvullende documenten die hierin uitdrukkelijk door verwijzing zijn opgenomen en van tijd tot tijd door het Bedrijf worden gepubliceerd. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen het Bedrijf en u met betrekking tot de Diensten en vervangt alle voorgaande mondelinge en schriftelijke communicatie en overeenkomsten tussen u en het Bedrijf met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst. Uw gebruik van software verstrekt door het Bedrijf in verband met de Diensten, is echter onderworpen aan een afzonderlijke overeenkomst die het gebruik van dergelijke software door u beheert.
Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvatten de "Diensten" de eFax®-dienst en alle andere diensten die in deze Overeenkomst worden beschreven en die nu of in de toekomst door het Bedrijf aan u worden verleend.
Voor Canadese klanten: Houd er rekening mee dat een aankooporder geplaatst op de eFax-website (zoals hierin gedefinieerd), een aankoopbod is dat onderworpen is aan de goedkeuring van het Bedrijf. Goederen of diensten vermeld of beschreven op de eFax®-website vormen een uitnodiging om een aankoopbod te doen.
Wanneer u begint maar het aanmeldingsproces voor de Diensten niet voltooit, kan het Bedrijf contact met u opnemen om te proberen u te helpen bij de aanmelding voor de Diensten of een andere dienst van het Bedrijf of zijn gelieerde ondernemingen. Hierbij machtigt u het Bedrijf en zijn gelieerde ondernemingen dergelijk contact op te nemen, zelfs indien u uiteindelijk beslist u niet te abonneren op een van de diensten van het Bedrijf of gelieerde dienst.
LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG ALVORENS DEZE SITE TE GEBRUIKEN OF U TE REGISTREREN VOOR HET GEBRUIK VAN ONZE DIENSTEN
 1. eFax Services.
 2. Gebruik van de eFax Pro Service
 3. Gebruik van de eFax Plus Service
 4. Gebruik eFax Service; Richtlijnen voor eerlijk gebruik.
 5. eFax Broadcast Service-gebruik
 6. Opslag van faxen
 7. E-mailmogelijkheden
 8. Privacybeleid
 9. Verantwoordelijkheden van de klant
 10. Beleid omtrent ongevraagde faxreclame/spamcontainer
 11. Beëindiging
 12. Klantbeweringen
 13. Wijzigingen in Klantovereenkomst
 14. Wijzigingen in services
 15. Abonneeaccount, pincode en beveiliging
 16. Niet-aansprakelijkheidsverklaring van garanties en beperking van wettelijke aansprakelijkheid
 17. Kosten
 18. Betaling
 19. Updates voor creditcards en betaalkaarten
 20. Eigendom
 21. Vrijwaring
 22. Geen doorverkoop van de Services
 23. Deelname aan promoties van adverteerders
 24. Kennisgevingen en instemming
 25. Algemene voorwaarden
 26. Overige auteursrechten/eigendommen
 27. Opname telefoongesprekken
 28. Juridische kennisgevingen

Deze overeenkomst, die de bepalingen en voorwaarden regelt voor uw gebruik van eFax® Services, wordt gesloten tussen u (“u” of “klant”), als gemachtigd gebruiker van deze services, en Consensus Cloud Solutions, LLC, een in Delaware gevestigde onderneming, en Consensus® Ireland Limited, een in Ierland gevestigd bedrijf (elk”Consensus”). Niettegenstaande het voorafgaande, wordt de service aan u geleverd door en bent u juridisch gezien een klant van (i) Consensus Cloud Solutions, LLC als u een lokaal servicetelefoonnummer voor de VS of Latijns-Amerika hebt ontvangen en (ii) van Consensus Ireland Limited als u een servicetelefoonnummer buiten de VS en Latijns-Amerika hebt ontvangen. Als u bent gevestigd in de VS of Latijns-Amerika zult u echter factuuroverzichten ontvangen van Consensus Cloud Solutions, LLC en van Consensus Ireland Limited als u zich buiten de VS of Latijns-Amerika bevindt.

De contactgegevens van Consensus Ireland Ltd. zijn als volgt:
Adres: Unit 3.1, Woodford Business Park, Santry, Dublin 17, Ierland
Registratienummer: 379517 – BTW-nummer: IE 6399517U

De contactgegevens van Consensus Cloud Solutions, LLC. zijn als volgt:
Adres: 700 S. Flower St., 15th Floor, Los Angeles, CA 90017, U.S.A., ATTN: Legal

Deze overeenkomst vormt samen met eventuele andere van kracht zijnde regels, beleidsrichtlijnen (met inbegrip van het Privacybeleid dat u kunt vinden op http://www.efax.nl/Privacybeleid), prijsschema’s of andere aanvullende documenten die hierin expliciet op grond van referentie opgenomen zijn en van tijd tot tijd gepubliceerd worden door Consensus (collectief aangeduid met de ‘overeenkomst’), de gehele overeenkomst tussen Consensus en u aangaande eFax Services en komt in de plaats van alle eerdere overeenkomsten tussen de partijen aangaande het onderwerp van de overeenkomst. Niettegenstaande het voorafgaande, is het gebruik door u van software die geleverd wordt door Consensus met betrekking tot de Services onderworpen aan een aparte overeenkomst die het gebruik door klanten van dergelijke software regelt. Voor het doel van deze overeenkomst wordt “eFax Services” of “Services” gedefinieerd als elke service en ook alle services die nu of in de toekomst door Consensus aan u worden geleverd. Door eFax Services te gebruiken, bevestigt u deze overeenkomst te accepteren en hieraan gebonden te zijn.

Voor klanten in Canada: houd er rekening mee dat wanneer u een inkooporder op deze website plaatst, dit een verzoek tot kopen is dat afhangt van de acceptatie door Consensus. Goederen of services die op deze Website worden vermeld of beschreven vormen een uitnodiging tot het plaatsen van een inkooporder.

Als u begint met het aanmeldproces voor eFax Services, maar het proces niet voltooit, kan Consensus contact met u opnemen om u te helpen bij de aanmelding voor eFax of een andere service van Consensus. U geeft Consensus hierbij toestemming om hierover contact met u op te nemen, zelfs als u uiteindelijk besluit om u niet voor een service van Consensus aan te melden.

1. eFax Services

Consensus biedt eFax diensten aan op haar website www.efax.nl (samen met andere websites die eigendom zijn van en beheerd worden door Consensus, de “eFax Website”). Opmerking: in bepaalde rechtsgebieden is vereist dat abonnees van telefoonnummers (inclusief faxnummers) woonachtig zijn in het land of een gebied of district binnen een land waarop een dergelijk telefoon- of faxnummer betrekking heeft. In dergelijke gevallen wordt u op de hoogte gesteld van deze vereiste wanneer u zich abonneert op de door u gekozen diensten. Uw toegewezen faxnummer wordt niet geactiveerd en u kunt geen faxen op het nummer ontvangen totdat Consensus de vereiste verificatie documenten heeft ontvangen om de naleving van dergelijke vereisten te verifiëren. Behoudens het bovenstaande zijn de diensten:

eFax Pro™: eFax Pro omvat maar is niet beperkt tot: (i) een persoonlijk lokaal of 0800 telefoonnummer (samen met interlokale (d.w.z. niet-0800 en niet-lokale) telefoonnummers, “eFax-nummers”) dat de levering van fax- en voicemail-berichten via elektronische post (“e-mail”) mogelijk maakt in volumes die groter zijn dan met de andere hieronder beschreven diensten (zie de Richtlijnen voor eerlijk gebruik in hoofdstuk 2 hieronder) en (ii) uitgaande faxberichten via e-mail of vanaf de eFax website. eFax Pro wordt hierna aangeduid als “Pro” of “Pro Service”.
eFax Plus®: eFax Plus omvat maar is niet beperkt tot: (i) een eFax-nummer dat de levering van faxberichten en optioneel voicemail-berichten mogelijk maakt via e-mail, in volumes groter dan met de hieronder beschreven Free Services, maar kleiner dan de Pro Service (zie de Richtlijnen voor eerlijk gebruik in hoofdstuk 3 hieronder); en (ii) uitgaande faxberichten via e-mail of vanaf de eFax website. eFax Plus wordt hierna aangeduid als “Plus” of “Plus Service”.
eFax Free®: eFax Free omvat maar is niet beperkt tot een interlokaal eFax-nummer dat de levering van een beperkt aantal faxberichten mogelijk maakt via e-mail. Zie de Richtlijnen voor eerlijk gebruik in hoofdstuk 4 hieronder. eFax Free wordt hierna aangeduid als “Free” of “Free Service”.
eFax Broadcast®: eFax Broadcast stelt de klant in staat een database of spreadsheet te uploaden naar de website van eFax en via fax een document te versturen naar elk faxnummer in die database of spreadsheet, tegen betaling van een som waarvan de hoogte wordt vermeld op de website van eFax. eFax Broadcast-klanten die faxen versturen naar het VK hebben bovendien de mogelijkheid hun faxlijst te laten behandelen door de Fax Preference Service (“FPS”). In andere landen zijn services beschikbaar die vergelijkbaar zijn met de FPS. Als de klant niet aangeeft dat nummers moeten worden gecontroleerd aan de hand van de FPS of soortgelijke services, voert Consensus deze controle ook niet automatisch uit via de FPS of soortgelijke services in andere landen. Klanten die hun faxlijst niet laten behandelen door de FPS of soortgelijke services in andere landen, moeten voldoen aan alle wetten, richtlijnen en regelgeving, waaronder, zonder beperking, de Britse Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 en The Telecommunications (Data Protection and Privacy) Regulations 1999.

2. eFax Pro Service-gebruik
De gebruikvoorwaarden van de Pro Service variëren naargelang de klant een 0800 of lokaal (bijv. niet-0800) eFax-nummer heeft ontvangen, zoals hieronder beschreven:
Gebruik van de Pro service met een niet-0800 nummer; Richtlijnen voor eerlijk gebruik. Als klant van de Pro service met een niet-0800 nummer, ontvangt u een lokaal eFax-nummer waarmee u in uw e-mail fax- en voicemail-berichten kunt ontvangen. U krijgt ook de mogelijkheid faxberichten te versturen via e-mail of vanaf de eFax website.
BEDENK ECHTER DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS ONDERWORPEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR 'EERLIJK GEBRUIK' VAN CONSENSUS. U SCHENDT DEZE RICHTLIJNEN ALS BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN UW GEBRUIK MEER DAN DRIE (3) MAAL HOGER LIGT DAN HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN DE KLANTEN VAN CONSENSUS MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP eFAX PRO, eFAX PLUS EN jCONNECT PREMIER OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN. AANGAANDE DE DOELEN VAN DEZE RICHTLIJNEN BETEKENT "GEBRUIK" HET GECOMBINEERDE AANTAL FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN DAT ONTVANGEN WORDT, MET UITZONDERING VAN ALLE ADVERTENTIE- EN INFORMATIEBOODSCHAPPEN DIE RECHTSTREEKS AAN U ZIJN VERSTUURD DOOR CONSENSUS, ZOALS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR ONS BEPAALD. ALS TEGEMOETKOMING NAAR ONZE GEBRUIKERS DWINGT CONSENSUS DEZE RICHTLIJNEN MOMENTEEL ALLEEN AF WANNEER IN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN HET GEBRUIK MEER BEDRAAGT DAN 200 GECOMBINEERDE FAXPAGINA'S EN VOICEMAILMINUTEN, WAT AANZIENLIJK HOGER IS DAN DE HOEVEELHEID DIE MOMENTEEL IS TOEGELATEN VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN VOOR "EERLIJK GEBRUIK". NIETTEGENSTAANDE DEZE AANPASSING, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DEZE RICHTLIJNEN OP ELK WILLEKEURIG MOMENT AF TE DWINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN ERVAN (GEBRUIK BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN DAT MEER DAN DRIE (3) MAAL HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN ONZE KLANTEN MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP eFAX PRO, eFAX PLUS EN jCONNECT PREMIER BEDRAAGT OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN).
INDIEN U INBREUK MAAKT OP DEZE RICHTLIJNEN WORDT AUTOMATISCH $0,15 (OF HET EQUIVALENT HIERVAN IN DE LOKALE VALUTA) PER FAXPAGINA EN VOICEMAILMINUUT IN REKENING GEBRACHT VANAF DE OVERSCHRIJDING VAN DE LIMIET VOOR EERLIJK GEBRUIK. BIJ ELKE OVERDRACHT WORDT HET AANTAL PAGINA'S BEREKEND AAN DE HAND VAN HET WERKELIJKE AANTAL PAGINA'S OF HET AANTAL VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE INTERVALLEN VAN 60 SECONDEN OVERDRACHTSTIJD; AL NAAR GELANG WAT HET MEESTE IS. NIETTEGENSTAANDE HET VOORGAANDE BEHOUDT CONSENSUS ZICH, OVEREENKOMSTIG DE GELDENDE WETGEVING, HET RECHT VOOR UW ACCOUNT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE BEËINDIGEN OF OP TE SCHORTEN INDIEN DEZE RICHTLIJNEN WORDEN OVERSCHREDEN.
Gebruik van de 0800 Pro service. Als gebruiker van de 0800 Pro-service ontvangt u een 0800 eFax-nummer waarmee u fax- en voicemailberichten kunt ontvangen via e-mail. U moet de gebruikskosten betalen (zoals beschreven op de website van eFax), gebaseerd op het gecombineerde aantal faxpagina’s en voicemailminuten dat u hebt ontvangen. Als Pro-klant hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail en om u te abonneren op extra services die Consensus aanbiedt zoals beschreven op de website van eFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.
3. eFax Plus Service-gebruik

De gebruikvoorwaarden van de Plus Service variëren naargelang de klant een 0800 of lokaal (niet-0800) eFax-nummer heeft ontvangen, zoals hieronder beschreven:

Gebruik van de Plus service voor lokale nummers; Richtlijnen voor eerlijk gebruik. Als lokale klant van de Plus service ontvangt u een lokaal eFax-nummer waarmee u via e-mail fax- en optioneel ook voicemailberichten kunt ontvangen. U kunt een beperkt aantal faxpagina’s en voicemailminuten gratis ontvangen (zoals beschreven op de website van eFax). Als u dit vastgestelde aantal gratis faxpagina’s en/of gratis voicemailberichten overschrijdt, moet u de gebruikskosten betalen (zoals beschreven op de website van eFax), op basis van het totale aantal faxpagina’s en voicemailminuten dat u hebt ontvangen. Als klant van Plus hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail (tegen kosten zoals beschreven op de website van eFax) en om u te abonneren op extra services die Consensus aanbiedt zoals beschreven op de website van eFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.
BEDENK ECHTER DAT UW GEBRUIK VAN DE SERVICE IS ONDERWORPEN AAN DE RICHTLIJNEN VOOR ‘EERLIJK GEBRUIK’ VAN CONSENSUS. U SCHENDT DEZE RICHTLIJNEN ALS BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN UW GEBRUIK MEER DAN TWEE (2) MAAL HOGER LIGT DAN HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN DE KLANTEN VAN CONSENSUS MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP eFAX PRO, eFAX PLUS EN jCONNECT PREMIER® OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN. AANGAANDE DE DOELEN VAN DEZE RICHTLIJNEN BETEKENT “GEBRUIK” HET GECOMBINEERDE AANTAL FAXPAGINA’S EN VOICEMAILMINUTEN DAT ONTVANGEN WORDT, MET UITZONDERING VAN ALLE ADVERTENTIE- EN INFORMATIEBOODSCHAPPEN DIE RECHTSTREEKS AAN U ZIJN VERSTUURD DOOR CONSENSUS, ZOALS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR ONS BEPAALD. ALS TEGEMOETKOMING NAAR ONZE GEBRUIKERS DWINGT CONSENSUS DEZE RICHTLIJNEN MOMENTEEL ALLEEN AF WANNEER IN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN HET GEBRUIK MEER BEDRAAGT DAN 130 GECOMBINEERDE FAXPAGINA’S EN VOICEMAILMINUTEN, WAT AANZIENLIJK HOGER IS DAN DE HOEVEELHEID DIE MOMENTEEL IS TOEGELATEN VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN VOOR “EERLIJK GEBRUIK”. NIETTEGENSTAANDE DEZE AANPASSING, BEHOUDEN WIJ ONS HET RECHT VOOR OM DEZE RICHTLIJNEN OP ELK WILLEKEURIG MOMENT AF TE DWINGEN IN OVEREENSTEMMING MET DE BEPALINGEN ERVAN (GEBRUIK BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN DAT MEER DAN TWEE (2) MAAL HET ALGEMEEN GEMIDDELDE GEBRUIKSNIVEAU VAN ONZE KLANTEN MET EEN BETAALD ABONNEMENT OP eFAX PRO, eFAX PLUS EN jCONNECT PREMIER BEDRAAGT OVER DEZE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN).

INDIEN U DEZE RICHTLIJNEN OVERTREEDT, WORDT AUTOMATISCH $0,15 PER FAXPAGINA EN MINUUT VAN VOICEMAILBERICHT IN REKENING GEBRACHT VANAF OVERSCHRIJDING VAN DE EERLIJKE GEBRUIKSLIMIET, EN KUNT U UPGRADEN NAAR eFAX PRO, WAARVOOR DE RICHTLIJNEN VOOR EERLIJK GEBRUIK RUIMER ZIJN. BIJ ELKE OVERDRACHT WORDT HET AANTAL PAGINA’S BEREKEND AAN DE HAND VAN HET WERKELIJKE AANTAL PAGINA’S OF HET AANTAL VOLLEDIGE OF GEDEELTELIJKE INTERVALLEN VAN 60 SECONDEN OVERDRACHTSTIJD; AL NAAR GELANG WAT HET MEESTE IS. DESALNIETTEMIN BEHOUDT CONSENSUS ZICH HET RECHT VOOR UW ACCOUNT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING TE BEËINDIGEN OF OP TE SCHORTEN INDIEN DE RICHTLIJNEN WERDEN OVERTREDEN.
Gebruik van de gratis Plus service. Als gebruiker van de 0800 Plus-service ontvangt u een 0800 eFax-nummer waarmee u fax- en voicemail-berichten kunt ontvangen via e-mail. U zult de gebruikskosten moeten betalen (zoals beschreven op de website van eFax), gebaseerd op het gecombineerde aantal faxpagina’s en voicemail-berichten dat u hebt ontvangen. Als klant van Plus hebt u de mogelijkheid om faxberichten te versturen via e-mail en om u te abonneren op extra services die Consensus aanbiedt zoals beschreven op de website van eFax, die alle onderworpen zijn aan de bepalingen van deze overeenkomst.

4. eFax Free Service-gebruik Richtlijnen voor eerlijk gebruik

Als gebruiker van de Free service ontvangt u een extern (d.w.z. niet-lokaal) eFax-nummer waarmee u een beperkt aantal faxberichten kunt ontvangen via e-mail. U BEGRIJPT EN ACCEPTEERT DAT HET NETNUMMER OF KENGETAL VOOR DIT eFAX-NUMMER WORDT GEKOZEN DOOR CONSENSUS, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN OP BASIS VAN DE BESCHIKBARE INVENTARIS, EN DAT U GEEN MOGELIJKHEID HEBT DIT NETNUMMER TE SELECTEREN OF TE WIJZIGEN, TENZIJ U EEN UPGRADE UITVOERT NAAR EEN BETAALDE SERVICE. Consensus biedt de Free service aan als dienst aan u en heeft het recht de Free service op elk moment zonder voorafgaande mededeling te beëindigen. U BEGRIJPT DAT DE FREE SERVICE ONDERWORPEN IS AAN DE RICHTLIJNEN VAN CONSENSUS OVER “EERLIJK GEBRUIK” VOOR GRATIS ACCOUNTS. U BENT IN OVERTREDING VAN DEZE RICHTLIJNEN ALS U BINNEN EEN WILLEKEURIGE PERIODE VAN DERTIG (30) DAGEN MEER DAN TWINTIG (20) FAXPAGINA’S ONTVANGT, MET UITZONDERING VAN ALLE ADVERTENTIE- EN INFORMATIEBOODSCHAPPEN DIE RECHTSTREEKS AAN U ZIJN VERSTUURD DOOR CONSENSUS, NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DOOR ONS BEPAALD. INDIEN BLIJKT DAT U DEZE RICHTLIJNEN HEBT OVERTREDEN, PROBEERT CONSENSUS U OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DEZE OVERTREDING EN BIEDT CONSENSUS U AAN TE UPGRADEN NAAR EEN BETAALDE SERVICE. ALS U BESLUIT NIET TE UPGRADEN, KAN UW ACCOUNT DOOR CONSENSUS NAAR EIGEN GOEDDUNKEN WORDEN BEËINDIGD OF OPGESCHORT, BEHALVE WANNEER DIT NIET WETTELIJK IS TOEGESTAAN. ELK VERZUIM VAN CONSENSUS OM DEZE RICHTLIJNEN AF TE DWINGEN, BELET ONS NIET DEZE RICHTLIJNEN OP ENIG LATER TIJDSTIP AF TE DWINGEN, ONGEACHT OF HET OM EERDERE OF HUIDIGE BELEIDSSCHENDINGEN GAAT.0

ELKE KLANT, OOK ALS HET EEN BEDRIJF BETREFT, HEEFT SLECHTS RECHT OP ÉÉN (1) FREE eFAX-NUMMER. Als u of uw bedrijf meer dan één (1) Free eFax-nummer nodig hebt, kan Consensus u vragen te upgraden naar een betaalde service (en zult u hiermee instemmen). Niettegenstaande ons privacybeleid dat hieronder in artikel 8 wordt beschreven, heeft Consensus het recht om het e-mailadres van gebruikers van de Free service bekend te maken aan de eigenaar van de URL die hoort bij dat e-mailadres om te controleren of er wordt voldaan aan de beperkingen die in deze alinea worden beschreven en om deze beperkingen ook af te dwingen. Verder is het Consensus toegestaan uw gebruik van de Free service en eventuele bijbehorende software te controleren, waarbij u niet minder dan vijf (5) dagen van te voren schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van de intentie om tijdens normale werkuren een dergelijke controle uit te voeren op uw faciliteiten. Als Consensus ten slotte bepaalt, naar eigen goeddunken en ongeacht of er al dan niet een controle is uitgevoerd, dat u de hierboven vermelde bepalingen die gelden voor de Free service of eventueel bijbehorende software hebt overtreden, behoudt Consensus zich het recht voor om de service onmiddellijk te beëindigen of op te schorten, behalve wanneer dit niet wettelijk is toegestaan. U gaat ermee akkoord Consensus het bedrag te betalen dat u had moeten betalen voor de Plus service tijdens de periode dat u niet voldeed aan de Richtlijnen voor eerlijk gebruik van de Free service. U stemt er ook mee om de kosten te betalen voor het uitvoeren van eventuele controles die naar het oordeel van Consensus getuigen van deze beleidsschending. Elk verzuim van Consensus om deze richtlijnen af te dwingen, belet ons niet deze richtlijnen op enig later tijdstip af te dwingen, ongeacht of het om eerdere of huidige inbreuken gaat.

U hebt de mogelijkheid om u op extra services te abonneren die Consensus biedt, zoals u beschreven vindt op de website van eFax, alle onderhevig aan de bepalingen van deze overeenkomst of een andere overeenkomst met betrekking tot deze extra services.

5. eFax Broadcast Service-gebruik

eFax Broadcast is een voorafbetaalde en niet-terugbetaalbare service. Klanten moeten op een paginabasis voor eFax Broadcast betalen. De geldende prijzen staan vermeld op de website van eFax.

6. Opslag van faxen

Terwijl uw eFax account actief is, slaat Consensus de faxberichten die u ontvangt via uw eFax-nummer 30 dagen op voor gratis klanten, één jaar voor Plus-klanten en twee jaar voor Pro-klanten. Deze periode wordt gemeten vanaf de ontvangstdatum van de fax. Deze faxen kunnen worden geopend via het eFax Messenger Center. U gaat ermee akkoord dat Consensus de richtlijnen en beperkingen wat betreft de opslag van faxberichten kan wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het maximum aantal dagen dat faxberichten worden bewaard, het maximaal aantal berichten dat tegelijk kan worden opgeslagen, en de maximum opslagruimte die u wordt toegewezen op de servers van Consensus, zoals beschreven in paragraaf 13. U gaat er verder mee akkoord dat Consensus niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor het verwijderen of het niet kunnen opslaan van faxberichten en/of andere communicatie die kan worden opgeslagen of verzonden via de Service.

 

7. E-mail mogelijkheden

Abonnees van eFax Plus kunnen een gratis e-mailaccount ontvangen via www.123mail.net, volgens de standaard gebruiksvoorwaarden voor deze service (zie www.123mail.net/terms.html) en beschikbaar via het online eFax Message Center. U erkent en gaat ermee akkoord dat Consensus niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor uw gebruik van deze e-mailservice, en dat Consensus de voorwaarden waaronder deze e-mailservice wordt geleverd op elk moment kan opheffen of wijzigen, zoals beschreven in paragraaf 13. Deze e-mailservice is mogelijk niet in alle landen beschikbaar waarin Consensus eFax-nummers aanbiedt.

 

8. Richtlijnen voor privacy en gegevensbescherming

Voor alle klanten: Consensus verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met ons Privacybeleid, beschikbaar op www.efax.nl/Privacybeleid, dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. U wordt aangemoedigd om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Alleen voor zakelijke klanten:

Als u een zakelijke klant bent en de Diensten betrekking hebben op de verwerking van persoonsgegevens die vallen onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van de EU, ‘AVG’, dan zal Consensus Ireland Limited een verwerker zijn en zult u de beheerder zijn met betrekking tot dergelijke persoonsgegevens. gegevens (zoals gedefinieerd in de AVG), die worden verwerkt in overeenstemming met deze overeenkomst.

U behoudt de controle over de inhoud van de faxen en als zodanig kunnen de soorten persoonlijke gegevens die worden verwerkt niet door Consensus Ireland Limited in deze algemene voorwaarden worden gecategoriseerd. Er wordt van uitgegaan dat dergelijke persoonsgegevens alle categorieën van persoonsgegevens kunnen omvatten die verband houden met klanten, of de eigen klanten, klanten, leveranciers, werknemers, ander personeel en/of andere houders van gegevensrechten van de klant.

De Klant kan Consensus Ireland Limited op de hoogte stellen van de categorieën houders van gegevensrechten of soorten persoonsgegevens die in deze Voorwaarden moeten worden opgenomen, met behulp van de contactgegevens die zijn vermeld in het Privacybeleid.

Als verwerker zal Consensus Ireland Limited, met betrekking tot de persoonlijke gegevens (zoals gedefinieerd in de AVG) die door u worden verstrekt of gegenereerd op basis van de uitvoering van diensten onder deze overeenkomst:

(a) dergelijke persoonlijke gegevens verwerken in overeenstemming met deze algemene voorwaarden en anderszins voldoen aan uw gedocumenteerde instructies (inclusief per e-mail) in verband met een dergelijke verwerking. Wanneer dergelijke instructies mondeling worden gegeven, zullen wij zorgdragen voor de administratie daarvan. Indien Consensus Ireland Limited op enig moment niet meer in staat is om te voldoen aan uw instructies met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hetzij als gevolg van een wijziging in de toepasselijke wetgeving, of een wijziging in uw instructies, of om enige andere reden), zal Consensus Ireland Limited onmiddellijk:

(i) u op de hoogte stellen van een dergelijk onvermogen, voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving; En

(ii) alle verwerking van de betrokken persoonsgegevens stopzetten (afgezien van het louter opslaan en onderhouden van de beveiliging van de betrokken persoonsgegevens) totdat u nieuwe instructies geeft waaraan Consensus Ireland Limited kan voldoen.

(b) ervoor te zorgen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk blijft; (ii) redelijke maatregelen nemen om de betrouwbaarheid van het personeel van Consensus Ireland Limited en alle subverwerkers te garanderen, en (iii) redelijke maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat al het relevante personeel van Consensus Ireland Limited, en alle relevante subverwerkers, zich ertoe hebben verbonden ervoor te zorgen de vertrouwelijkheid van alle persoonsgegevens die zij verwerken;

(c) verklaren dat, in alle gevallen waarin Consensus Ireland Limited een subverwerker inschakelt, zij u hiervan op de hoogte zullen stellen en: (i) u een redelijke kans zullen geven om bezwaar te maken tegen de aanstelling van die subverwerker (en uw toestemming wordt geacht te zijn gegeven als u geen bezwaar maakt binnen dertig (30) dagen nadat u op de hoogte bent gesteld van de voorgestelde subverwerker); en (ii) een bindende schriftelijke overeenkomst aangaan met de subverwerker die aan de subverwerker dezelfde verplichtingen oplegt die op grond van deze overeenkomst van toepassing zijn op Consensus Ireland Limited met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; onder voorbehoud van naleving van het voorgaande, verleent u hierbij Consensus Ireland Limited een algemene toestemming om subverwerkers in te schakelen met betrekking tot de Diensten.

(d) u ​​op uw verzoek en op uw kosten onmiddellijk alle redelijke technische en organisatorische hulp bieden (rekening houdend met de aard en functionaliteit van de Diensten) die nodig is om op passende wijze te reageren op verzoeken van individuen om hun rechten onder de AVG uit te oefenen;

(e) u op uw verzoek en op uw kosten onmiddellijk alle redelijke hulp bieden die nodig is om u in staat te stellen: (i) relevante inbreuken op de AVG te melden aan de relevante autoriteiten en/of betrokken personen; (ii) indien nodig gegevensbeschermingseffectbeoordelingen uitvoeren; en (iii) alle noodzakelijke autorisaties verkrijgen van alle toepasselijke regelgevende instanties;

(f) alle persoonlijke gegevens die zijn verwerkt bij de uitvoering van de Diensten in het bezit van Consensus Ireland Limited binnen 180 dagen na de beëindiging of het verstrijken van deze Overeenkomst verwijderen (of, op uw verzoek bij of vóór de beëindiging, retourneren), met uitzondering van gegevens met betrekking tot Consensus Ireland Limited is beheerder van (wat zal worden behandeld in overeenstemming met ons privacybeleid) en tenzij de toepasselijke wetgeving in de EU of een EU-land anders vereist;

(g) op uw verzoek en op uw kosten: (i) u onmiddellijk voorzien van alle informatie die nodig is om naleving van uw verplichtingen onder de AVG aan te tonen, voor zover Consensus Ireland Limited in staat is dergelijke informatie te verstrekken; en (ii) het mogelijk maken van en bijdragen aan audits, inclusief inspecties, uitgevoerd door u, uw auditors of aangewezen personen, op voorwaarde dat een dergelijke audit zal plaatsvinden tijdens de gewone kantooruren, met redelijke voorafgaande kennisgeving aan Consensus Ireland Limited en onderworpen aan redelijke vertrouwelijkheidsprocedures. Voordat een dergelijke audit wordt gestart, moeten partijen onderling overeenstemming bereiken over de reikwijdte, timing en duur van de audit. U mag Consensus Ireland Limited niet vaker dan één keer per jaar controleren; En

(h) u zonder onnodige vertraging op de hoogte stellen in het geval: (i) wij ons bewust worden van een inbreuk in verband met persoonsgegevens; of (ii) wij correspondentie of kennisgeving ontvangen van een individu, regelgevende instantie of derde partij met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens; En

(i) passende technische en beveiligingsmaatregelen nemen om al dergelijke persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde of illegale verwerking en tegen accidentele of illegale vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking van of toegang tot dergelijke persoonsgegevens.

9. Verantwoordelijkheden van de klant

U bent volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de berichten die u via de service verzendt. Consensus fungeert voor u eenvoudigweg als een passieve methode om door u gekozen informatie te versturen en te ontvangen. Consensus behoudt zich echter het recht voor om met betrekking tot de services elke actie te ondernemen die Consensus naar eigen oordeel noodzakelijk of aangewezen acht, als Consensus meent dat u of uw informatie wettelijke aansprakelijkheid kan creëren voor Consensus, de services kan compromitteren of kan storen voor u of andere klanten of als uw handelen tot gevolg heeft dat Consensus de services (geheel of gedeeltelijk) van de providers of andere leveranciers van Consensus kan verliezen. Uw gebruik van de services is onderworpen aan alle geldende plaatselijke, provinciale, nationale en internationale wetten en regels (waaronder zonder beperking deze die te maken hebben met het verzamelen van accounts, exportregelingen, bescherming van de consument, oneerlijke concurrentie, anti-discriminatie of valse advertenties). U stemt ermee in: (1) om te voldoen aan alle wetten betreffende het overzenden van technische gegevens die vanuit elk willekeurig land door de services geëxporteerd worden; (2) de services niet te gebruiken voor doelen die tegen de wet zijn; (3) zich niet te bemoeien met netwerken die verbonden zijn met de services of deze te verstoren; (4) om te voldoen aan alle regels, richtlijnen en procedures van netwerken die met de services verbonden zijn; (5) de services niet te gebruiken om inbreuk te maken op het copyright, een patent, een handelsmerk, een handelsgeheim of andere rechten waarop bezitrecht van toepassing is of de rechten op publiciteit of privacy; en (6) niet via de services onwettelijke, treiterende, lasterlijke, misbruik makende, bedreigende, vulgaire, obscene of anderszins verwerpelijk materiaal van welk type of wezen dan ook over te zenden. U stemt er verder mee in om geen materiaal te verzenden dat gedrag aanmoedigt dat geldt als een misdrijf, aanleiding geeft tot burgerlijke aansprakelijkheid of anderszins een relevante plaatselijke, provinciale, nationale of internationale wet of regel schendt. De services maken voor u gebruik van het Internet om door uzelf gekozen informatie te verzenden en te ontvangen. Als gevolg hiervan is uw gedrag onderworpen aan regels, richtlijnen en procedures die gelden op het Internet. U stemt ermee in de services niet te gebruiken en ook niet naar de services te verwijzen voor kettingbrieven, junk-faxen of junk-mail, spam of welk gebruik van distributielijsten dan ook voor een persoon die geen specifieke toestemming heeft gegeven om in een dergelijk proces opgenomen te worden, en stemt er verder mee in niet te proberen niet-gemachtigde toegang te krijgen tot andere computersystemen. U bemoeit zich niet met het gebruik en genot van de services door een andere klant of het gebruik en genot van soortgelijke services door een andere entiteit.

U moet (a) alle apparatuur en services van derden aanschaffen en daarvoor betalen (bijvoorbeeld toegang tot Internet en het gebruik van e-mail service) (b) de veiligheid bewaren van uw PIN en andere vertrouwelijke informatie die betrekking heeft tot uw eFax account en (c) bent verantwoordelijk voor alle kosten die het gevolg zijn van het gebruik van uw eFax account, waaronder ook niet-gemachtigd gebruik voordat u Consensus op de hoogte stelt van dergelijk gebruik en stappen neemt om het verdere optreden daarvan te voorkomen.

10. Beleid omtrent ongevraagd faxreclame / spam- container

Richtlijnen met betrekking tot ongevraagde faxreclame. De verzending van ongevraagde faxadvertenties is in de Verenigde Staten tegen de wet op grond van de Federal Telephone Consumer Protection Act uit 1991 (TCPA) (http://ftp.fcc.gov/cgb/consumerfacts/unwantedfaxes.html) en in de Europese Unie op grond van de Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 en is ook onwettig op grond van de wetgeving van een aantal andere landen, staten en provincies. Het distribueren van ongevraagde faxreclame via de service is verboden. Niettegenstaande het voorafgaande wordt het verspreiden van advertentiemateriaal door Consensus aan klanten op basis van uw instemming met deze overeenkomst niet beschouwd als ongevraagde faxreclame.

Consensus kan naar eigen goeddunken en zonder nadere kennisgeving technologieën en procedures gebruiken, zoals filters, die dergelijke ongevraagde faxreclame verwijderen zonder dat deze afgeleverd wordt.

Als u meent dat u dergelijke ongevraagde faxreclame hebt ontvangen, vragen wij u de volgende stappen te ondernemen:
Als de fax een telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie bevat om een abonnement op verdere junkfaxen te voorkomen, is het raadzaam dit te doen en
2. Ga naar de volgende webpagina om een klachtenformulier in te dienen door de vereiste informatie in te vullen en daarbij een kopie bij te sluiten van de fax die de regels overtreedt: http://www.efax.nl/Privacybeleid. U erkent hierbij en stemt ermee in dat Consensus, als eigenaar van alle eFax-nummers, elk recht en alle rechten (maar geen verplichtingen) heeft om elke wettelijke claim en alle wettelijke claims die voorhanden zijn te handhaven tegen elke willekeurige derde partij als gevolg van het feit dat u ongevraagde faxreclame ontvangt, waaronder maar niet beperkt tot claims onder de TPCA en soortgelijke wetten uit andere landen, staten en provincies. Wanneer u over het recht beschikt om dergelijke claims te maken, draagt u elk recht en alle rechten in deze over aan Consensus, aangezien Consensus u de services levert volgens de voorwaarden in deze overeenkomst.
U erkent hierbij en stemt ermee in dat Consensus, als eigenaar van alle eFax-nummers, elk recht en alle rechten heeft om elke wettelijke claim en alle wettelijke claims die voorhanden zijn te handhaven tegen elke willekeurige derde partij als gevolg van het feit dat u ongevraagde faxen ontvangt, waaronder maar niet beperkt tot claims onder de Telephone Consumer Protection Act van 1991 en in de mate waarin u een recht bezit om dergelijke claims te maken draagt u elk recht en alle rechten in deze over op Consensus.

Omdat onze eFax-nummers mogelijk aan andere klanten worden toegewezen wanneer uw account wordt opgeheven en om te zorgen voor de meest optimale service voor alle klanten, mag u niet kiezen voor het ontvangen van spamfaxen op uw eFax-nummer.
Richtlijnen met betrekking tot spamcontainers. Consensus staat zijn klanten niet toe om hun eFax-nummer te gebruiken als een “container” voor antwoorden op aanbiedingen die gecommuniceerd worden via spam-e-mail of -faxen. Als u gelooft dat u spam-e-mail of -faxen ontvangt die het eFax-nummer gebruikt als een faxcontainer voor antwoorden, vragen wij u de volgende stappen te nemen:
Als de e-mail of fax een e-mailadres bevat, telefoonnummer, faxnummer of andere contactinformatie om “het abonnement op te zeggen” en daardoor geen verdere berichten meer te ontvangen, dan verzoeken wij u dit te doen.
Als u niet in staat bent met succes “het abonnement op te zeggen”, verzoeken wij u de onreglementaire e-mail door te sturen naar [email protected]. Wij zullen uw klacht vervolgens onderzoeken en bepalen of het fax/voicemailnummer waarnaar in de spam-e-mail of –fax wordt verwezen een eFax-nummer is. Mocht dit het geval zijn, dan zullen we proberen contact op te nemen met de klant en indien noodzakelijk en aangewezen zullen we zijn eFax service beëindigen.
Wij waarderen uw hulp bij het afdwingen en opvolgen van deze richtlijnen en doen ons best om ervoor te zorgen dat uw ervaring met eFax positief blijft.

11. Beëindiging

Uw eFax account kan door u of door Consensus op elk willekeurig moment beëindigd worden, met of zonder reden, na kennisgeving daarvan. Om Consensus® op de hoogte te stellen, dient u contact op te nemen met ons Klantenservice team op nummer 0800 0200 377. Eén van onze klantenservice medewerkers zal u dan behulpzaam zijn bij het opzeggen van uw account in overeenstemming met de dan geldende verificatie procedures van Consensus®, aangezien deze procedures ten allen tijde eenzijdig veranderd en/of aangepast kunnen worden door Consensus®. Een medewerker van de klantenondersteuning helpt u bij het annuleren van uw account in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, aangezien deze procedures door Consensus naar eigen goeddunken kunnen worden herzien. Consensus behoudt zich het recht voor om uw eFax account te beëindigen of op te schorten zonder voorafgaande kennisgeving, op voorwaarde dat Consensus een dergelijke beëindiging of opschorting daarna probeert te bevestigen met een daaropvolgende kennisgeving. Consensus kan waar wettelijk toegestaan automatisch uw Free account beëindigen of opschorten zonder kennisgeving indien: (i) er tijdens een aaneengesloten periode van 30 (dertig) dagen geen fax- of voicemail-berichten zijn ontvangen op uw account (advertenties en informatieboodschappen die door Consensus zijn gestuurd, worden in dit verband niet beschouwd als ontvangen fax- of voicemail-berichten); (ii) u of een tussenpersoon e-mails blokkeert of filtert die door of in naam van Consensus worden verzonden naar uw e-mail account(s) waar u uw fax- of voicemail-berichten ontvangt of (iii) u zich afmeldt voor het ontvangen van advertentieberichten die u rechtstreeks van Consensus ontvangt.

12. Klant- beweringen

U beweert en garandeert dat u minstens 18 jaar oud bent of, indien van toepassing, de leeftijd van meerderjarigheid hebt in de staat of provincie waarin u zich bevindt en dat u het wettelijk recht en vermogen bezit om deze overeenkomst aan te gaan. U stemt ermee in dat u financieel verantwoordelijk bent voor uw gebruik van eFax Services (evenals gebruik van uw account door anderen, met inbegrip van minderjarigen die bij u wonen) en dat u voldoet aan uw verantwoordelijkheden en verplichtingen zoals in deze overeenkomst vermeld.

 

13. Wijzigingen in Klantovereenkomst

Behalve waar niet wettelijk toegestaan, kan Consensus deze overeenkomst automatisch op elk gewenst moment wijzigen door (a) een herziene eFax klantovereenkomst te posten op de website van eFax en/of (b) informatie te sturen over de wijziging naar het e-mailadres dat u aan Consensus hebt doorgegeven. U DIENT ZELF REGELMATIG DE WEBSITE VAN eFAX TE RAADPLEGEN OM UZELF OP DE HOOGTE TE STELLEN VAN DERGELIJKE WIJZIGINGEN. WANNEER U DE eFAX SERVICES BLIJFT GEBRUIKEN NADAT DERGELIJKE WIJZIGINGEN ZIJN GEPOST OF INFORMATIE OVER DIE WIJZIGINGEN NAAR U TOE IS GESTUURD, WORDT U GEACHT DEZE WIJZIGINGEN TE HEBBEN AANVAARD. Op andere wijze kan deze overeenkomst niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk en zowel door u als door Consensus ondertekend.

 

14. Wijzigingen in services

Consensus behoudt zich het recht voor elke service te wijzigen of stop te zetten met of zonder kennisgeving aan u. Consensus zal niet aansprakelijk zijn tegenover u of een derde, indien Consensus zijn recht uitoefent om de services te wijzigen of stop te zetten.

 

15. Abonnee- account, PIN, en beveiliging

Tijdens het registratieproces zult u een e-mailadres moeten opgeven en een PIN selecteren. Wanneer u een geregistreerd gebruiker bent, zal uw eFax-nummer u automatisch per e-mail worden toegestuurd. U kunt uw PIN veranderen en een wachtwoord instellen om uw fax- of voicemail-berichten te beschermen nadat u op de website van eFax bent ingelogd. U bent zelf volledig aansprakelijk wanneer u uw PIN, wachtwoord en het eFax-nummer en de accountinformatie niet als vertrouwelijke informatie behandelt. Bovendien bent u volledig aansprakelijk voor elke activiteit en alle activiteiten die op grond van uw account plaatsvinden. U stemt ermee in om Consensus onmiddellijk ervan op de hoogte te stellen als u kennisneemt van een niet-toegestaan gebruik van uw account of elke andere beveiligingsinbreuk die u bekend is.

 

16. Niet-aansprakelijkheidsverklaring van garanties en beperking van wettelijke aansprakelijkheid

eFAX EN ALLE ANDERE SOFTWARE EN SERVICES VAN CONSENSUS WORDEN GELEVERD “IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN” EN NOCH CONSENSUS NOCH ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS DOET IMPLICIET NOCH EXPLICIET BELOFTEN OF GARANTIES AAN U OVER DE BRUIKBAARHEID, CONDITIE OF BEDIENING DAARVAN. CONSENSUS GARANDEERT NIET DAT TOEGANG TOT OF GEBRUIK VAN DE SERVICES ONONDERBROKEN ZAL GESCHIEDEN OF OOK FOUTVRIJ OF DAT DE SOFTWARE OF DE SERVICES VAN CONSENSUS AAN BEPAALDE WERKINGS- OF KWALITEITSCRITERIA ZAL VOLDOEN. CONSENSUS EN AL ZIJN LICENTIEHOUDERS WIJZEN UITDRUKKELIJK ALLE IMPLICIETE GARANTIES AF, WAARONDER ZONDER BEPERKING DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, TITEL, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-SCHENDING, COMPATIBILITEIT, VEILIGHEID OF NAUWKEURIGHEID.
UW GEBRUIK VAN eFAX EN ALLE ANDERE SOFTWARE EN SERVICES VAN CONSENSUS GESCHIEDT OP EIGEN RISICO. U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES DAT VOORTVLOEIT UIT HET DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN VAN BESTANDEN OF ANDER MATERIAAL (WAARONDER SOFTWARE VAN CONSENSUS) DAT HETZIJ RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS VAN CONSENSUS WERD VERKREGEN. U STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS NOCH ENIGE VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS WETTELIJK AANSPRAKELIJK KUNNEN WORDEN GESTELD VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT UW GEBRUIK VAN OF DE ONMOGELIJKHEID OM eFAX OF ENIGE ANDERE SOFTWARE OF SERVICES VAN CONSENSUS TE GEBRUIKEN EN U ZIET HIERBIJ AF VAN EVENTUELE CLAIMS DIE DAAROP BETREKKING HEBBEN, ONGEACHT OF DEZE GEBASEERD ZIJN OP CONTRACTUELE, GERECHTELIJK VERVOLGBARE BENADELING OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN CONSENSUS OF ENIGE LICENTIEHOUDER OF SERVICELEVERANCIER VAN DE MOGELIJKHEID OP SCHADE OP DE HOOGTE GESTELD IS. DE VOLLEDIGE AANSPRAKELIJKHEID VAN CONSENSUS EN ZIJN LICENTIEHOUDERS EN SERVICELEVERANCIERS EN UW EXCLUSIEVE VERHAAL MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN eFAX EN ENIGE ANDERE SERVICE EN SOFTWARE VAN CONSENSUS OF ENIGE SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, IS BEPERKT TOT HET KLEINSTE VAN DE VOLGENDE BEDRAGEN: (I) DE SOM DIE WERKELIJK BETAALD IS DOOR U VOOR TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE SOFTWARE OF DE SERVICES IN DE DRIE (3) MAANDEN DIE VOORAFGAAN AAN DE DATUM VAN UW CLAIM OF (II) U.S.$500,00. U VRIJWAART HIERBIJ CONSENSUS EN AL ZIJN LICENTIEHOUDERS EN SERVICELEVERANCIERS VAN ELKE VERPLICHTING, AANSPRAKELIJKHEID EN CLAIM DIE DEZE BEPERKING OVERSCHRIJDEN. SOMMIGE RECHTSSYSTEMEN STAAN NIET TOE DAT IMPLICIETE GARANTIES UITGESLOTEN OF GEWIJZIGD WORDEN OF DAT DE AANSPRAKELIJKHEID BEPERKT WORDT, ZODAT MOGELIJK NIET ALLE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN.
CONSENSUS NOCH WIE DAN OOK VAN ZIJN LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS ZULLEN AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD OP WELKE MANIER OF MET WELK MIDDEL DAN OOK, DIRECT OF INDIRECT, VOOR EVENTUELE COMMUNICATIEPROBLEMEN BUITEN DE CONTROLE VAN CONSENSUS OF EEN VAN DEZE LICENTIEHOUDERS OF SERVICELEVERANCIERS DIE MOGELIJK ZOUDEN KUNNEN LEIDEN TOT DE ONDERBREKING VAN DE SERVICE VAN GEGEVENSLEVERING AAN HET E-MAILADRES VAN DE KLANT, ZIJN PAGER, DE TELEFOON OF ANDERE ONTVANGSTAPPARATEN OF GEGEVENSOPSLAG- EN/OF LEVERINGSSERVICES VAN DERDEN.
U ZULT BIJ HET EVALUEREN VAN DE eFAX SERVICE OF ENIGE ANDERE SERVICES EN/OF PRODUCTEN VAN CONSENSUS NIET AFGAAN OP EXPLICIETE OF IMPLICIETE BEWERINGEN OF GARANTIES DIE GEDAAN WORDEN DOOR ANDERE PERSONEN DAN EEN GEMACHTIGDE MEDEWERKER VAN CONSENSUS.

17. Kosten

Wanneer hier door de wetgeving geen andere voorzieningen voor zijn getroffen:

U stemt ermee in om alle kosten voor het gebruik van de Services te betalen tegen de prijzen die op dat moment gelden in het land waar u woont. Consensus behoudt zicht het recht voor om naar eigen inzicht BTW of andere verkoopgerelateerde belastingen voor de Services in te houden en Consensus behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen of nieuwe kosten te berekenen voor toegang tot of het gebruik van de Services van Consensus. Alle wijzigingen in prijzen of kosten (maar niet noodzakelijkerwijs in belastingen) worden u per e-mail meegedeeld of gepost op de websites van Consensus en eFax. U bent zelf verantwoordelijk voor het regelmatig controleren van dergelijke prijsinformatie, zodat u op tijd op de hoogte bent van dergelijke wijzigingen. Wanneer u gebruik blijft maken van de Services of uw Consensus account niet beëindigt nadat wijzigingen zijn gepubliceerd, betekent dit dat u de op de website vermelde gewijzigde prijzen aanvaardt.
Betaling van de rekening van uw eFax account dient maandelijks of jaarlijks plaats te vinden in overeenstemming met uw betalingsplan in de valuta waarin de factuur is opgesteld en dient te geschieden via de creditcard of betaalkaart die door u is opgegeven voor gebruik en transacties van Consensus, of via andere door Consensus periodiek ter beschikking gestelde betalingsmethoden. Als uw eFax account een erkende bedrijfsaccount is en door Consensus is goedgekeurd voor bedrijfsfacturering, worden de kosten opgeteld, aangeduid met een klantidentificatienummer en worden ze maandelijks gefactureerd. Als Consensus op de vervaldatum nog geen betaling voor uw eFax account heeft ontvangen, gaat u ermee akkoord alle verschuldigde bedragen onmiddellijk te betalen als Consensus hierom verzoekt. Telkens wanneer u gebruikmaakt van eFax Services of het gebruik van eFax Services toestaat, gaat u ermee akkoord en bevestigt u opnieuw dat Consensus gemachtigd is om geld van de door u opgegeven kaart af te schrijven of betaling te verkrijgen voor de Services via de middelen die Consensus juridisch ter beschikking staan. De overeenkomst met de leverancier van de kaart bepaalt uw gebruik van de door u opgegeven kaart met betrekking tot eFax en u dient naar een dergelijke overeenkomst te verwijzen (niet deze overeenkomst) met betrekking tot uw rechten en aansprakelijkheden als kaarthouder. U stemt ermee in dat Consensus, wanneer het dit gepast lijkt, kosten mag optellen die tijdens de maandelijkse factuurcyclus zijn gegenereerd en deze kan factureren als een of meer opgetelde bedragen tijdens of aan het einde van elke cyclus en dat Consensus het verkrijgen van autorisatie van uw bank of creditcardmaatschappij kan uitstellen totdat het te factureren bedrag is opgeteld. Dit betekent dat er opgetelde kosten op de afrekening kunnen komen te staan die u van uw bank of creditcardmaatschappij ontvangt.
Om het huidige saldo van uw account en de factureringsdetails en eventueel opgetelde kosten te bekijken, klikt u op “Factuur” nadat u zich hebt aangemeld op de website van eFax.
De activeringskosten en maandelijkse of jaarlijkse servicekosten moeten vooraf worden betaald en ZIJN IN HUN GEHEEL NIET-RESTITUEERBAAR. U gaat er voor maandabonnementen mee akkoord dat Consensus maandelijks servicekosten kan berekenen en dat Consensus voor jaarabonnementen jaarlijks servicekosten en aanvullende maandelijkse gebruikskosten kan berekenen, zonder nadere machtiging van u, totdat u vooraf melding maakt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals door Consensus naar eigen goeddunken mag worden vastgesteld) dat u deze machtiging hebt beëindigd of de door u opgegeven kaart wilt wijzigen. Een dergelijke melding heeft geen invloed op de kosten die worden berekend voordat Consensus redelijkerwijs op uw melding heeft kunnen reageren. Als u zich voor meer dan één eFax-nummer aanmeldt, kan uw betaling voor die extra eFax-nummers worden verschoven naar het moment dat u uw eerste eFax-nummer een jaar hebt gebruikt. Als u een vraag hebt over eventuele kosten die op uw account zijn toegepast, dient u binnen dertig (30) dagen na de berekeningsdatum contact op te nemen met de afdeling Klantenondersteuning van Consensus. Mocht u uw account niet gebruiken, dan is dit geen geldige reden voor het niet betalen van eventuele kosten die door Consensus zijn berekend in overeenstemming met deze overeenkomst.
Als u zich hebt geabonneerd op eFax Services nadat een speciale aanbieding aan u aangeboden werd waarbij u een gratis proefperiode krijgt, zullen uw activatiekosten en de eerste maandelijkse servicekosten VOORAF OP GROND VAN MACHTIGING VAN UW CREDITKAARTLIMIET OF BANKPASLIMIET worden afgeschreven (wat betekent dat de kosten die vooraf geautoriseerd werden niet zullen worden beschouwd als beschikbare credit- of debetfondsen in een dergelijke account) en deze kosten zullen onmiddellijk op uw creditcard of bankpas worden berekend, zonder dat er verdere autorisatie van u is, als een dergelijke gratis proefperiode verstreken is, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door Consensus) dat u deze autorisatie hebt beëindigd. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat Consensus redelijkerwijs op uw melding kon reageren.
Als u zich hebt geabonneerd op eFax Services nadat een speciale aanbieding aan u aangeboden werd waarbij u een vooraf te betalen korting gedurende een vast aantal maanden kreeg, moeten de vooraf te betalen kosten daarvoor betaald worden en deze zijn VOLLEDIG NIET-TERUGVORDERBAAR. Verder zullen de eerste maandelijkse servicekosten voor de maand die onmiddellijk volgt na de vooraf betaalde periode VOORAF GEAUTORISEERD WORDEN OP UW CREDITCARD OF BANKPAS en deze kosten zullen onmiddellijk doorberekend worden op uw creditcard of bankpas, zonder dat meer autorisatie van u vereist is, als een dergelijke vooraf betaalde periode verstreken is, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door Consensus) dat u deze autorisatie hebt beëindigd. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat Consensus redelijkerwijs op uw melding kon reageren.
Voor niet-0800 eFax Pro of eFax Plus klanten, zult u naast het maandelijkse minimumbedrag kosten moeten betalen als u via uw eFax account een gecombineerd aantal faxpagina’s en voicemail-berichten ontvangt dat groter is dan wat is toegelaten door onze Richtlijnen voor eerlijk gebruik, beschreven in respectievelijk paragraaf 2.a. en 3.a. hierboven. Onder per pagina gebruik wordt zowel de ontvangen als verzonden pagina’s via de service verstaan. Bij elke overdracht (verzenden of ontvangen) wordt het aantal pagina’s berekend aan de hand van het werkelijke aantal pagina’s of het aantal volledige of gedeeltelijke intervallen van 60 seconden overdrachtstijd; al naar gelang wat het meeste is. U stemt ermee in dat Consensus kosten kan berekenen voor een dergelijke gebruik als en wanneer dergelijke kosten worden gemaakt of door zulke kosten op te tellen (op grond van de eigen discretie van Consensus), zonder verdere autorisatie van uw kant, tenzij u eerder meldt (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals van tijd tot tijd kunnen worden ingesteld door Consensus op grond van de eigen discretie) dat u deze autorisatie hebt beëindigd of de opgegeven kaart wilt veranderen. Een dergelijke melding zal geen invloed hebben op de kosten die berekend worden voordat Consensus redelijkerwijs op uw melding kon reageren. Als u de eFax Services vanaf een bepaalde plaats gebruikt, kunt u tevens kosten maken die door uw Internet-provider, online serviceleverancier en/of telecomaanbieder voor de lange afstand in rekening worden gebracht om toegang te krijgen tot Consensus.
Voor alle klanten van eFax Pro en eFax Plus moeten extra kosten voor uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde services die Consensus van tijd tot tijd kan introduceren, vooraf worden betaald door het storten van een vast bedrag (momenteel is dit $10 of het equivalent hiervan in lokale valuta), zoals van tijd tot tijd door Consensus bepaald. Deze som zal verschuldigd zijn en betaalbaar onmiddellijk als u deze op gebruik gebaseerde service gebruikt (of in geval u een gratis krediet hebt, wanneer u een dergelijk krediet hebt opgemaakt). Bijgevolg zal de eerste keer dat u een van deze op gebruik gebaseerde services gebruikt (als u uw gratis krediet hebt opgebruikt, indien van toepassing), een som (momenteel is dit $10 of het equivalent hiervan in lokale valuta) onmiddellijk op uw creditcard of bankpas worden afgeboekt zonder verdere goedkeuring van u. Deze som zal daarna worden opgemaakt op basis van uw gebruik van uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde kosten, op grond van de standaard berichtkosten voor deze eFax Services van Consensus. Daarna zal telkens wanneer uw tegoed tot U.S.$2,00 is gezakt, onmiddellijk nog een vast bedrag van dezelfde hoogte als de eerdere som van uw creditcard of bankpas worden geboekt, zonder dat er verder autorisatie van uw kant nodig is. Deze som zal daarna worden opgemaakt op basis van uw gebruik van uitgaande faxservices en/of andere op gebruik gebaseerde services, op grond van standaard Consensus berichtkosten voor deze eFax Services. Met betrekking tot de uitgaande faxservice van eFax dient u te weten dat Consensus u zal factureren voor elke poging die door Consensus wordt ondernomen om de fax te versturen waarbij overdracht plaatsvindt, ongeacht of de overdracht volledig is, zoals gevallen wanneer iemand de hoorn opneemt of de overdracht onderbroken wordt voordat de overdracht voltooid is.

In het geval dat Consensus bedragen voor uw maandelijkse servicekosten rekent en deze kosten door uw bank of creditcardmaatschappij (of diens vertegenwoordiger of partner) worden geweigerd, machtigt u Consensus hierbij om uw aanbetaling te gebruiken voor eventuele maandelijkse servicekosten die aan Consensus verschuldigd zijn totdat Consensus in staat is de kosten van uw kaart af te schrijven of anderszins betaling voor de Services te ontvangen. In het geval dat Consensus daarna in staat is om uw maandelijkse servicebedrag via uw creditcard of betaalkaart te ontvangen, stort Consensus automatisch het bedrag voor alle maandelijkse servicekosten dat is betaald van uw aanbetaling terug en wordt hetzelfde bedrag van uw creditcard of betaalkaart afgeschreven (en hierbij machtigt u Consensus om dat te doen).
U stemt ermee in dat Consensus bedragen kan afschrijven van uw aanbetalingen zonder dat u hiervoor een verdere machtiging afgeeft, totdat u vooraf aangeeft (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kunnen worden ingesteld door Consensus) dat u deze autorisatie hebt beëindigd of de opgegeven kaart wilt wijzigen. Een dergelijke melding heeft geen invloed op de kosten die worden berekend voordat Consensus redelijkerwijs op uw melding heeft kunnen reageren. Na melding (in overeenstemming met de verificatieprocedures van Consensus, zoals Consensus van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen) van uw kant dat deze autorisatie is beëindigd, hebt u recht op een teruggave van een eventueel ongebruikt deel van uw meest recente aanbetaling, tenzij er op dat moment openstaande kosten zijn die het gevolg zijn van het gebruik van uw eFax account (waaronder die kosten die in de voorgaande alinea’s zijn beschreven), in welk geval het overblijvende deel van uw aanbetaling wordt gebruikt om dergelijke kosten te innen. i. U moet Consensus onmiddellijk op de hoogte stellen van wijzigingen in: (a) het rekeningnummer of de vervaldatum van de door u opgegeven creditcard, betaalkaart of een andere betalingsmethode; (b) het factuuradres voor de opgegeven creditcard, betaalkaart of andere betalingsmethode en (c) de naam van elke minderjarige die u hebt gemachtigd om uw eFax account te gebruiken. U dient Consensus ook onmiddellijk op de hoogte stellen als uw kaart of andere betalingsmethode is vervallen (bijvoorbeeld door verlies of diefstal).
U ontvangt uw factuuroverzichten van Consensus Cloud Solutions, Inc. als u woonachtig bent in de Verenigde Staten of Latijns-Amerika en van Consensus Ireland Limited als u elders woonachtig bent.

18. Betaling

Consensus behoudt zich het recht voor zonder dit te melden uw eFax account op te schorten of te beëindigen wanneer de kosten die men probeert te innen op de kaart worden verworpen of als de uitgever van de kaart (of diens vertegenwoordiger of partner) betalingen probeert te laten retourneren die eerder werden geïnd door Consensus, wanneer Consensus meent dat u verantwoordelijk bent voor de kosten. Dergelijke rechten zijn een aanvulling op en treden niet in de plaats van eventuele andere wettelijke rechten of rechtsmiddelen die ter beschikking van Consensus staan.

19. Updates voor creditcards en betaalkaarten

Teneinde onderbrekingen in de levering van de services als gevolg van geweigerde creditcard- of betaalkaartbetalingen te voorkomen, behoudt Consensus zich het recht voor om voor zover dit wettelijk is toegestaan de gegevens van uw creditcard of betaalkaart (zoals de vervaldatum) bij te werken. U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT CONSENSUS HET RECHT HEEFT DERGELIJKE BIJGEWERKTE KAARTGEGEVENS TE VERZAMELEN, OP TE SLAAN EN TE GEBRUIKEN OM KOSTEN TE DECLAREREN.

20. Eigendom

Alle programma’s, services, processen, ontwerpen, software, technologieën, handelsmerken, uitvindingen en materialen die onderdeel uitmaken van de eFax Service zijn volledig eigendom van Consensus en/of zijn licentiehouders en serviceleveranciers, behalve wanneer dat expliciet anders vermeld staat.
U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT U NIET DE EIGENAAR BENT VAN EEN eFax-nummer DAT AAN U TOEGEKEND IS DOOR CONSENSUS. DE EIGENDOM VAN EEN DERGELIJK eFax-nummer LIGT ALLEEN BIJ CONSENSUS (DIE EEN DERGELIJK NUMMER AAN U ZAL TOEWIJZEN OM TE GEBRUIKEN TIJDENS DE DUUR VAN DEZE OVEREENKOMST). U BEGRIJPT EN STEMT ERMEE IN DAT NA DE BEEINDIGING VAN UW eFAX ACCOUNT OM WELKE REDEN DAN OOK, EEN DERGELIJKE eFax-nummer OPNIEUW TOEGEWEZEN MAG WORDEN AAN EEN ANDERE KLANT EN U STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTVLOEIT UIT EEN DERGELIJKE NIEUWE TOEWIJZING EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN CONSENSUS OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS VAN TIJD TOT TIJD HET eFax-nummer DAT AAN U IS TOEGEWEZEN DIENT TE VERANDEREN (OF DIT NU GEBEURT OP GROND VAN EEN KENGETALSPLITSING OF VOOR WELKE ANDERE REDEN DAN OOK BUITEN OF BINNEN DE CONTROLE VAN CONSENSUS). U STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTKOMT UIT EEN DERGELIJKE WIJZIGING IN HET eFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN IS EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN CONSENSUS OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
MET NAME STEMT U ERMEE IN DAT U NIET GEMACHTIGD BENT OM U VOOR SERVICES TE LATEN BETALEN DIE AAN U OF OP UW VERZOEK GELEVERD WORDEN AAN HET eFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN WERD DOOR CONSENSUS EN DAT U EEN DERDE SERVICELEVERANCIER NIET ZULT VERZOEKEN OF ERTOE AANZETTEN GELD TE VRAGEN VOOR DERGELIJKE SERVICES OP DAT NUMMER. AL DERGELIJKE BEREKENDE KOSTEN ZULLEN CONSENSUS HET RECHT GEVEN OM UW eFAX ACCOUNT ZONDER KENNISGEVING ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.
U BEGRIJPT VERDER EN STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS VAN TIJD TOT TIJD HET eFax-nummer DAT AAN U IS TOEGEWEZEN DIENT TE VERANDEREN (OF DIT NU GEBEURT OP GROND VAN EEN KENGETALSPLITSING OF VOOR WELKE ANDERE REDEN DAN OOK BUITEN OF BINNEN DE CONTROLE VAN CONSENSUS). U STEMT ERMEE IN DAT CONSENSUS NIET AANSPRAKELIJK ZAL ZIJN VOOR SCHADE (WAARONDER GEVOLG- OF SPECIALE SCHADE) DIE VOORTKOMT UIT EEN DERGELIJKE WIJZIGING IN HET eFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN IS EN U DOET HIERBIJ AFSTAND VAN CLAIMS DIE VOORTKOMEN UIT EEN DERGELIJKE VOLGENDE TOEKENNING, OF DIT NU GEBASEERD IS OP CONTRACTUELE, ONRECHTMATIGE OF ANDERE GRONDEN, ZELFS INDIEN CONSENSUS OP DE HOOGTE GESTELD IS VAN DE MOGELIJKHEID DAT ZULKE SCHADE KAN OPTREDEN.
MET NAME STEMT U ERMEE IN DAT U NIET GEMACHTIGD BENT OM U VOOR SERVICES TE LATEN BETALEN DIE AAN U OF OP UW VERZOEK GELEVERD WORDEN AAN HET eFax-nummer DAT AAN U TOEGEWEZEN WERD DOOR CONSENSUS EN DAT U EEN DERDE SERVICELEVERANCIER NIET ZULT VERZOEKEN OF ERTOE AANZETTEN GELD TE VRAGEN VOOR DERGELIJKE SERVICES OP DAT NUMMER. AL DERGELIJKE BEREKENDE KOSTEN ZULLEN CONSENSUS HET RECHT GEVEN OM UW eFAX ACCOUNT ZONDER KENNISGEVING ONMIDDELLIJK TE BEËINDIGEN.

21. Vrijwaring

U stemt erin toe Consensus en elk van de licentiehouders van deze firma te vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid, onkosten (waaronder juridische kosten) en schade voortkomend uit de claims op basis van het gebruik van uw eFax-account, waaronder elke inbreuk op deze overeenkomst door u of enige andere persoon die uw account gebruikt, elke claim van laster, smaad, inbreuk op rechten of privacy of publiciteit, elk verlies van service door andere klanten, elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en elke inbreuk op eventuele wetten of regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van wetten of regels die de overdracht van ongevraagde faxen verbieden.

U stemt erin toe Consensus en elk van de licentiehouders van deze firma te vrijwaren van en tegen elke aansprakelijkheid, onkosten (waaronder juridische kosten) en schade voortkomend uit de claims op basis van het gebruik van uw eFax-account, waaronder elke inbreuk op deze overeenkomst door u of enige andere persoon die uw account gebruikt, elke claim van laster, smaad, inbreuk op rechten of privacy of publiciteit, elk verlies van service door andere klanten, elke inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden en elke inbreuk op eventuele wetten of regels, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schending van wetten of regels die de overdracht van ongevraagde faxen verbieden.

22. Geen wederverkoop van de Services

Uw recht om de services te gebruiken geldt alleen voor u persoonlijk. Mogelijk bent u een individu of een onderneming of een zakelijke entiteit, maar u stemt ermee in het gebruik van deze services niet opnieuw te verkopen.

23. Deelname aan promoties van adverteerders

U kunt een correspondentie voeren met of deelnemen aan promoties van adverteerders die hun producten op de services tonen. Al dergelijke correspondentie of promoties, waaronder ook de levering van en de betaling voor goederen en services en eventuele andere bepalingen, voorwaarden, garanties en representaties die te maken hebben met dergelijke correspondentie of promoties, zijn enkel een zaak tussen u en de adverteerder. Consensus aanvaardt geen aansprakelijkheid, verplichting of verantwoordelijkheid voor welke deel van een dergelijke correspondentie of promotie dan ook.

24. Kennisgevingen en instemming

Kennisgevingen van Consensus aan u zullen worden overgebracht via e-mail of via een algemeen bericht op de website van eFax, of via de gewone post. In elk geval waarin de voorafgaande toestemming van Consensus nodig is, zal dergelijke instemming alleen als gegeven geacht worden indien dit op de hierboven aangeduide manier is gebeurd door een gemachtigde vertegenwoordiger van Consensus. Kennisgevingen van u aan Consensus moeten via e-mail overgebracht worden of via de gewone post (onderworpen echter aan de verificatieprocedures zoals Consensus van tijd tot tijd naar eigen goeddunken kan bepalen, en dit kan ook de eis inhouden dat u telefonisch contact opneemt met Consensus om te bevestigen dat een dergelijke melding ook daadwerkelijk door u gestuurd is). Kennisgevingen aan Consensus via de post moeten worden gestuurd naar Consensus Cloud Solutions, Inc., 6922 Hollywood Boulevard, 5th Floor, Los Angeles, CA 90028, VS

25. Algemene voorwaarden

DE WETTEN VAN DE STAAT CALIFORNIË (VS), BEHALVE DE REGELS VOOR CONFLICTEN VAN WET, REGELEN DEZE OVEREENKOMST EN UW GEBRUIK VAN DE CONSENSUSSOFTWARE EN DIENSTEN. HET VN-VERDRAG BETREFFENDE CONTRACTEN VOOR DE INTERNATIONALE VERKOOP VAN GOEDEREN WORDT HIER UITDRUKKELIJK VERWORPEN. Met dien verstande dat niets in deze sectie een van beide partijen ervan zal weerhouden om in welk rechtsgebied dan ook zijn toevlucht te nemen tot de rechtbank of arbitrage om een vonnis dat is ingevoerd in de feed van de staat Californië te vorderen, ten uitvoer te leggen of af te dwingen. Als een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt deze bepaling beëindigd en worden de overige bepalingen van kracht. Als Consensus nalaat op te treden met betrekking tot een schending door u of anderen, doet dit geen afstand van het recht van Consensus om op te treden met betrekking tot daaropvolgende of soortgelijke schendingen. U heeft niet het recht om deze Overeenkomst of enige andere rechten hieronder toe te wijzen of over te dragen, en elke poging daartoe zal nietig zijn. Consensus is niet aansprakelijk voor enige vertraging of niet-nakoming die direct of indirect voortvloeit uit oorzaken waarover Consensus geen controle heeft. Beveiligingen voor ouderlijk toezicht (zoals computerhardware, software of filterdiensten) zijn in de handel verkrijgbaar en kunnen u helpen de toegang te beperken tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, hoewel dergelijke technologie mogelijk niet effectief is tegen de ontvangst van e-mails. e-mailberichten zoals verstrekt als onderdeel van de dienst.

26. Overige auteursrechten/eigendommen

Deze site maakt gebruik van de ftp van moock, die u kunt vinden op www.moock.org/webdesign/flash/.

27. Opname telefoongesprekken

Consensus neemt alle telefoongesprekken op voor training, verbetering van services, fraudepreventie en om de nauwkeurigheid te verzekeren van instructies die aan Consensus kenbaar zijn gemaakt. Alle telefoonopnamen zullen eigendom zijn van Consensus.

28. Juridisch kennisgevingen

Volgens artikel 1789.3 van de California Civil Code hebben klanten in Californië recht op de volgende specifieke klanteninformatie:

Prijsinformatie. De huidige tarieven voor het gebruik van de service kunnen telefonisch worden opgevraagd bij de klantenservice. Consensus behoudt zich het recht voor op elk moment tarieven, toeslagen en maandelijkse tarieven te wijzigen, of nieuwe tarieven in te stellen, zoals beschreven in paragraaf 13.

Klachten. U kunt schriftelijk contact opnemen met de Complaint Assistance Unit van de Division of Consumer Services van het Department of Consumer Affairs via 1020 N. Street, #501, Sacramento, CA 95814, of telefonisch via 1-916-445-1254.